Nickerie.Net, dinsdag 10 november 2015


Regering moet padieprijs omhoog laten brengen

NIEUW-NICKERIE - De regering moet ervoor zorgen dat de verdeling van de inkomsten binnen de rijstsector op een rechtvaardige manier gebeurt, anders kan de sector ophouden te bestaan. Een mogelijkheid is om de exporteurs en verwerkers uit te nodigen voor een gesprek en daarbij zien te overtuigen om meer dan SRD 35 te betalen aan de rijstboeren die padie aan de molenaars hebben geleverd. Dit zegt Soedeschand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de Fal.

Op basis van de lokale marktprijs en de gemiddelde exportprijs van Venezuela en andere landen zouden de boeren minimaal SRD 50 per baal moeten ontvangen. Volgens Jairam heeft de Stichting Machinale Landbouw padie van een aantal boeren wel voor SRD 50 per baal gekocht, "vandaar dat het ook niet rechtvaardig is dat andere boeren een prijs van SRD 35 en zelfs lager ontvangen van opkopers."

"Vooral in deze tijd waarbij de opbrengsten uit de mijnbouwsector aan het afnemen is, wordt het belang van andere exportsectoren groter." Volgens Jairam zijn een effectieve aanpak en behoud van de agrarische productie daarom ook noodzakelijk. Ondanks dat de meeste padieproducenten de afgelopen vier seizoenen telkens zware verliezen hebben geleden door de dalende padieprijzen en de stijgende productiekosten, zijn de meeste boeren niet gestopt met de productie, "omdat de regering de toezegging had gedaan dat de padieprijs vanaf deze oogst hoger zou worden door de export naar Venezuela, maar in plaats daarvan is de prijs juist gedaald".

Hoewel er al een grote partij witte rijst is geŽxporteerd naar Venezuela, bedraagt de padieprijs maximaal SRD 35 per baal, terwijl op basis van de exportprijs de verwerkers/ exporteurs minimaal SRD 65 per baal zouden kunnen betalen.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /PVF 10-11-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics