Nickerie.Net, dinsdag 10 november 2015


VHP parlementariërs stellen president vragen over rijstsector

 

Assembleeleden van de VHP fractie in De Nationale Assemblee (DNA), hebben in een schrijven 12 vragen gesteld aan president Desi Bouterse over de ontwikkelingen in de rijstsector. De volksvertegenwoordigers merken op dat, in tegenstelling tot wat is opgenomen in het regeeraccoord 2015-2020 dat de economie zich zal ontwikkelen op basis van een aanpak die gericht is om de verdiencapaciteit te verschuiven van de mijnbouwsector naar onder andere de agrarische sector, de heersende situatie is verergerd. In de jaarrede van de president over het dienstjaar 2016 is aangegeven dat de regering gaat voor volledige benutting van alle agrarische potenties.

De actuele situatie is volgens de parlementariërs dat de sector niet effectief functioneert door het uitblijven van voldoende gericht beleid en deskundigheid. Als gevolg hiervan hebben de primaire producenten in deze sector hun financiële verplichtingen niet kunnen nakomen en zijn er meer faillisementen in aantocht, waardoor grote verliezen van geïnvesteerd kapitaal zullen ontstaan.

Eveneens zullen volgens de assembleeleden arbeidsplaatsen en productie- en verdiencapaciteiten verloren gaan. “De rijstsector levert een grote bijdrage aan het beschikbaar stellen van onze hoofdvoedsel , aan de productie van grondstof voor de veevoerindustrie en de sector draagt daarmee bij aan importvervanging voor miljoenen US-dollars per jaar.”

Bij de benutting van de downstream productontwikkeling voor het opwekken van goedkopere en betaalbare energie uit afval van de rijstindustrie moet volgens hen ook gericht beleid worden gevoerd. De DNA-leden verwijten het staatshoofd dat zijn streven voor differentiatie van de economie niet van de grond is gekomen, ondanks alle mogelijkheden die er daartoe zijn.

Gesteld wordt dat als ombuiging van het tot nu toe gevoerd rijstbeleid plaatsvindt, dat zal leiden tot resultaten die zullen bijdragen tot een samenleving die gaat profiteren van welzijn en welvaart zoals Bouterse dat heeft verwoord in de jaarrede. “Zonder gericht beleid zullen veel van uw beloften niet kunnen worden waargemaakt.”

Van de 12 vragen hebben 5 betrekking op de PetroCaribe overeenkomst, waarbij de VHP fractie onder meer wil weten hoe de PetroCaribe overeenkomst inspeelt op de verbetering van de situatie in de rijstsector, wat de huidige status is van de overeenkomst en het daaraan gekoppeld fonds en hoe dit fonds in het belang van de rijstsector kan worden ingezet. Zij willen verder weten waarom de opgevraagde overeenkomst in het kader van de PetroCaribe De Nationale Assemblee niet kan bereiken?

Overige vragen zijn gericht op het beleid over hoe zal worden voorkomen dat padieboeren steeds in de positie raken voor ondersteuning om te kunnen overleven als producenten. “Waarom is de beloofde subsidie voor het voorjaarsoogst 2015 nog niet uitbetaald en wat is het beleid dat gericht is op het vinden van afzetmarkten binnen de Caricom?”

Ook wensen zij de mening te hebben van het staatshoofd over het laten bevriezen van de schulden van de padieboeren en wat het beleid is met betrekking tot vrijstelling van de brandstofbelasting ter verlagen van de padieproductiekosten, wat noodzakelijk is voor rust en continuïteit van de productie in de sector.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /VHP 10-11-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics