Nickerie.Net, vrijdag 20 november 2015


Overpeinzingen bij 40

 

Waarom zou je onafhankelijk willen zijn
Als je vanzelfsprekend onderhouden wordt
Waarom zou je onafhankelijk willen zijn
Als je bloeiende groeikansen niet worden ingekort
Waarom zouden wij onafhankelijk willen zijn
Als ons fundament duurzaam is aangelegd en niet nipt
Waarom zou ik onafhankelijk willen zijn
Als ikzelf mijn eigen navelstreng niet heb doorgeknipt.
Maar toch! De oerdrift om zelf te bepalen
Grote hoogtes te halen
De wens om zelf te roeien
Zonder dat anderen bemoeien
Het lot in eigen handen
Met behoud van thuis en overzeese banden.

 

Het vertrek van velen
Deed Mama Sranan kelen
De overstap van n
Besliste meteen
Suriname, nu een Republiek
Blijdschap, verdriet en kritiek
De creatie van een nieuw Surinaams woord. Prachtig!
Maar, amper na vijf, verhuld in een Frans woord kwam het in de jaren tachtig.
Uzis, avondklok, een andere tijd
Een ander beleid
Koppen met sluipende woorden als Commando en Tucajana
Regen van bloed te Moiwana
Onomwonden politieke assimilaties
Tierend naar corrupties
De nog heersende naween van 8 december
Zijn dit de ongewenste kinderen van 25 november?
Of de nakomertjes van onze groei en weltevree ?
Onbezonnen gehaal en getrap in het Assemblee
Het volk steeds het kind van de rekening of compleet overboord
Zowel vr als n het verzonnen zelfstandigheidswoord.

 

Onze eigen koers bepalend
Vooruitstrevend en vallend
Feestend en gestaag bloeiend
Niet foutloos, maar gedurfd groeiend
Nu 40 jaar de touwtjes in handen
Wat betekent Srefidensi voor jou en mij? Voor beide landen
Is er nog sprake van wederzijdse respect en erkenning?
Komt er nog iets uit het dossier van bekenning?
Zijn er nog meer tranen aan de horizonten verschenen?
En ook wel soms woordeloos verdwenen?
Is alles reeds gezegd en gehoord?
Of schrijft het nog steeds voort?
Gemengde gevoelens met vrije keuzen
In ons hart meerdere leuzen
Hoe het ook zij
Wij zijn blij
En vooral trots
Op onze eigen tropische vierkante Latijnse rots.

 

Opgedragen aan het Volk van Suriname

 

Ranjan Akloe

 

foto

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 20-11-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics