Nickerie.Net, vrijdag 27 november 2015


Oppositie veroordeelt liquidatie oppositieleider Luis Manuel Diaz

De gezamenlijke oppositie (VHP,NPS,PL, ABOP) heeft met weerzin kennis genomen van de liquidatie van de Venezolaanse  oppositieleider Luis Manuel Diaz, tijdens een openbare politieke bijeenkomst in de deelstaat Guarico op  woensdagnacht 25 November. De oppositie spreekt in de krachtigste bewoordingen haar veroordeling daarover uit. 

De oppositie is van mening dat indachtig het Handvest van de Verenigde Naties, persoonlijke rechten en vrijheden overal ter wereld door elk een gerespecteerd dienen te worden. Onder deze rechten vallen onder meer: het recht op leven, het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid en het recht op vrije meningsuiting.

De oppositie schaart zich dan ook achter de verklaring van Amnesty International, dat de dood van Luis Manuel Diaz een angstwekkende indruk verschaft over de positie van de mensenrechten in Venezuela.

De oppositionele partijen doen een dringende oproep aan de regering van Venezuela een diepgaand onderzoek naar deze afschuwelijke wandaad te doen instellen en de schuldigen zo snel mogelijk voor het gerecht te brengen.

De gezamenlijke oppositie betuigt in deze haar medeleven aan de nabestaanden van oppositieleider Luis Manuel Diaz en aan het broedervolk van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en wenst hen veel kracht en sterkte toe in deze droeve dagen.

VHP, NPS, PL, ABOP

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /VHP 27-11-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics