Nickerie.Net, woensdag 02 december 2015


Vaag en niet inspirerend beleid van duur betaalde governor Hoefdraad

Vijf jaren geleden werd met grote fanfare aangekondigd dat een IMF-specialist van zwaar kaliber de Centrale Bank van Suriname zou gaan leiden als president/governor. Dit is ook gebeurd. Wat wel niet is opgevallen, is de grote (des)kundigheid van deze governor die ons was voorgehouden door de president van het land. Zelfs niet-economen zijn het unaniem erover eens dat de bijdrage van deze governor inconsequent en niet denderend is geweest tot nu toe. Ik denk dat dit ook niet zal gebeuren. Als je de bijdrage van de huidige governor die tevens minister van FinanciŽn is, afzet tegen de bijdrage van wijlen Andre Telting, dan valt zijn bijdrage (monetair beleid) in het niet. Ik durf zelfs te stellen dat het beleid van deze governor veel lijkt op het desastreus beleid van de heer Henk Goedschalk die ook leiding gegeven heeft aan de Centrale Bank van Suriname.

Voor wat betreft de bewakende taak van de Centrale Bank van Suriname, heeft hij geen professionaliteit getoond. Een governor die publiekelijk zegt monetaire financiering te hebben gepleegd om schulden af te lossen kan nooit serieus genomen worden. De man weet als econoom/statisticus , dat geldschepping waarbij er geen productie tegenover staat als gevolg heeft overtollige waardeloos geld in omloop. Op grond hiervan alleen, zal de koers verhouding van onze munteenheid tegenover de dollar en andere convertibele valuta onder druk komen te staan. Dat is ook gebeurd. De feitelijke devaluatie is dan ook maanden geleden geschied. Ik heb daarom een week of twee geleden de regering middels een artikel opgeroepen om de dejure devaluatie een feit te doen zijn. Voor wat dit betreft is naar mij geluisterd. Waarom zeg ik dit?

Omdat de governor/minister recentelijk nog op diverse plaatsen had aangegeven dat devaluatie van de munteenheid geen optie was. En na enkele weken,kondigt hij officieel de devaluatie aan. De governor heeft ook op diverse momenten publiekelijk gezegd, dat hij geen governor meer is. De president heeft bij zijn laatst gehouden persconferentie juist het tegendeel verklaard. De president zegt dat Gilmore Hoefdraad nog formeel governor is. De heer Jogi had vragen hierover gesteld in DNA, welke ontkennend werden beantwoord door de governor/ minister.

Ook hebben diverse DNA-leden, met name de gewezen parlementariŽr Winston Jessurun , kritische kanttekening geplaatst bij het interventiebeleid van Hoefdraad om de SRD in waarde te houden. Hij ontkende de bewering van Jessurun dat er voor de interventie Us 1 miljoen op dag basis werd gebruikt. Dit terwijl de statistieken op de weekbalans dat duidelijk aangaven. De bewering van Jessurum is dus niet uit de duim gezogen. Zie het met grote stappen terugvallen van onze monetaire reserve van 1 miljard naar een reŽle (na aftrek van de lening van China etc) waarde/hoogte van Us dollar 200 miljoen. De weekbalans komt van de Centrale Bank. Ook John van Coblijn/Cobi, heeft meermalen erop gewezen dat de governor geen transparant en prudent monetair beleid voert.

Dat hij vervangen zal worden, geeft aan dat ook de president kennelijk tot het inzicht gekomen is dat hij zich lelijk heeft vergist in de huidige governor, die bij de onderhandeling voor de functie een zeer fortuinlijk salaris wist af te dwingen (SRD 80.000 op maandbasis). Dit bedrag is bijna 4 x het salaris van de icoon Andre Telting. Waarom de president toch ervoor kiest deze meneer, zij het gedegradeerd, in de functie van minister van FinanciŽn (een uitvoerende monetaire autoriteit) te benoemen, weet Joost. Laat mij me haasten met nadruk te stellen, dat ik niets persoonlijk heb tegen meneer Hoefdraad. Ik heb wel problemen met de wijze hoe hij met het financieel-monetair beleid omgaat. Hij is naar mijn inzichten niet inspirerend bezig en wekt geen enkel vertrouwen bij mij op. Het beleid op de Centrale Bank van Suriname wordt, naar mijn informatie luidt, sterk bepaald/beÔnvloed door buitenlandse consultants die vorstelijk worden beloond. Ingrijpen is dringend gewenst bij de bank.

Bert Eersteling

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 01-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics