Nickerie.Net, zondag 06 december 2015


Lof der zotheid - stop ondoordachte wijzigingen historische namen

 05/12/2015

PARAMARIBO - Uit het Dagblad De Ware Tijd van 14 november jl. citeer ik de volgende passages. Namen van kreken, rivieren, wegen gebouwen en gebergten die Suriname doen denken aan de oude tijd, moeten veranderd worden. Dit heeft de voorzitter van de Nationale Reparatie commissie, Armand Zunder, schriftelijk voorgesteld aan de regering. Hij zegt dat na veertig jaren onafhankelijkheid de tijd rijp is dat het land zijn ei gen geschiedenisboeken maakt. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, zullen bijvoorbeeld de nemen van Van Sommelsdijkstraat, Juliana Top en Bakhuis gebergte veranderd worden. Die herinneringstekens moeten naar musea. Einde citaat.

Wat een arrogantie meet Drs. A. Zunder zich aan om zich zo denigrerend uit te laten over schrijvers van onze geschiedenisboeken. Opvallend vind ik het dat in dat droomartikel, gespeend van elk schrijntje Surinaamse geschiedenis, de namen van ter zake deskundigen als Mildred Caprino, Cynthia Mac Leod en Aric Jagdew nergens voorkomen. Van de heer Drs. A. Zunder, bekend om zijn vruchteloze zoektocht naar de kwadratuur van DE CIRKEL( lees herstelbetaling). Terloops wil ik, zonder de bedoeling oneerbiedig te zijn, opmerken dat sommige mensen in ons land, door allerlei dwaze ideen al geruime tijd een vaste plaats in elk denkbaar museum hebben. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, zal de naam van Van Sommelsdijckstraat verdwijnen. Oh wat een domheid. De heren Herrenberg en Zunder weten niet eens, dat Gouverneur van Sommelsdijk in 1684 als eerste Nederlandse bewindvoerder vrede sloot met de Indianen aan de Boven-Coppename, terwijl hij Ned erlandse Criminelen Suriname binnenhaalde om alle bestaande kreken en kanalen te graven.

Door zijn harde optreden tegen het schuim van Nederland werd hij door hen doodgeschoten. Het was dezelfde Van Sommelsdijck, die de gevluchte Franse Hugenoten onderdak bood in Suriname, met name in Saramacca. Alle Franse namen in Saramacca leggen hun herkomst bloot. Geen enkele gouverneur heeft zoveel gedaan aan de ontwikkeling van de kolonie, dan Cornelis Aersen van Sommelsdijk. Ik wil de geleerden Herrenberg en Zunder ook nog erop wijzen dat die schoeiing bij de Marinetrap n van zijn vele projecten is geweest. Alles wat ons aan de koloniale tijd herinnert moet verdwijnen. Zal het ook voor het Nederlands gelden? Hebben de heren Herrenberg en Zunder wel een andere naam, wanneer het Nederlands verdwijnt? O ja die taal van Henk is er nog, kromantie.

Als die geleerden zoveel bezwaren hebben tegen de koloniale tijd, waarom zet het bestuur van de SVB zich in voor de invoering van de dubbele nationaliteit zodat Surinaamse voetballers in Nederland, bij internationale wedstrijden ingezet kunnen worden voor Suriname. Weten de supergeleerden niet dat op 1 juli 1863 alle ex-slaven Nederlandse namen kregen? Velen van hen dragen, vaak in omgekeerde volgorde, de namen van hun vroegere meesters. Zal ik hiervan enkele noemen, De Miranda werd De Randami, Molen werd Nelom, Alvares werd Raveles, Amsterdam werd Madretsma, enz. Op 1 juli 1863 werd het verbod voor slaven om schoenen te dragen opgeheven. Ik zie Henk en Armand voortaan op tip tip lopen. Zeer geleerden Henk en Armand, als jullie serieus iets willen veranderen, zet je je volledig in om de underdog positie van burgers, die op ons lijken zo snel mogelijk te doen verdwijnen.

E .Wijntuin

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 01-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics