Nickerie.Net, dinsdag 08 december 2015


Productiekosten rijstsector fors gestegen

NIEUW-NICKERIE - De productiekosten in de rijstsector zijn fors gestegen door de recente koersstijging na devaluatie van de Surinaamse dollar. Vrijwel alle prijzen van benodigdheden zijn de afgelopen dagen met ten minste 25% aangepast waardoor de boer nu meer geld op tafel moet leggen om zijn rijstareaal zaaiklaar te maken.

Volgens rijstboer Radja Amedkhan, tevens voorzitter van de belangengroep van rijstboeren in de westelijke polders, is ook de natte grondbewerking duurder geworden. Hij zegt dat een zak kunstmest van vijftig kilogram nu verkocht wordt voor SRD115 in tegenstelling tot het vorige seizoen toen er SRD 90 voor werd gevraagd.

Rijstboer Nirmal Chedie is er niet over te spreken dat sommige molenaars de boeren nog steeds niet hebben uitbetaald voor de geleverde padie van de voorjaarsoogst van 2015. Met de recente ontwikkelingen op de valutamarkt is de SRD 35 voor een baal natte padie van 79 kilogram die de boeren nog moeten ontvangen verder in waarde gedaald.

Chedie vindt dat de overheid medeschuldig is aan de precaire situatie in de rijstsector, "omdat zijdens de overheid geen enkele actie wordt ondernomen om de boeren de helpende hand te bieden ondanks dat wij meerdere malen schriftelijk de instanties gevraagd hebben". Hij vindt dat de overheid financieel moet inkomen, zodat de sector behouden blijft voor de boerengemeenschap in de districten waar het hoofdvoedsel van de totale gemeenschap van Suriname geproduceerd wordt.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 09-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics