Nickerie.Net, woensdag 09 december 2015


Project getuigenis Dew Baboeram / Desi Bouterse ongeloofwaardig

De tekst van de vanochtend gehouden persconferentie van Dew Baboeram over het project “de Getuigenis” heb ik doorgenomen.  De getuigenis van de heer Bouterse zoals die omschreven wordt in het verslag van Baboeram komt op mij erg ongeloofwaardig over.

Het gaat dan vooral om de volgende punten:

– ontkenning van de betrokkenheid van Bouterse bij Decembermoorden en de voorbereiding daarvan

– ontkenning van de rol van kolonel Valk bij de Februaricoup

– het verhaal dat Rambocus de heer Bouterse wilde vermoorden bij een door hem geplande coup in 1980.

Voor al deze punten is een duidelijk motief aan te geven waarom Bouterse dit zo verklaart. De ontkenning van de betrokkenheid van Bouterse bij de Decembermoorden heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Bouterse zich juridisch wil indekken. De nabestaanden zijn dus helemaal niets opgeschoten met dit met veel bombarie aangekondigde ego-project van Dew Baboeram.

Ook voor de ontkenning van de rol van kolonel Hans Valk bij de Februaricoup in 1980 is een motief: het toegeven daarvan zou een einde maken aan het revolutionaire aura van Bouterse als revolutionaire held en “mastermind”  van de Februaricoup terwijl hij waarschijnlijk alleen maar een plannetje van Hans Valk uitvoerde.

Het verhaal over de zogenaamde moordplannen van Rambocus in 1980 dat Bouterse nu opdist kan als bedoeling hebben om deze in een kwaad daglicht te stellen. Dat past overigens precies in de ideologische kraam van Hira/Baboeram, die al in 1982 zich laatsdunkend en rancuneus uitliet over Surindre Rambocus: u hoeft er Hira’s artikelen in de Nederlandse krant De Waarheid van 1982 maar op na te slaan.

Het merkwaardige van dit hele geval is dat Dew Baboeram’s broer John als advocaat juist een heldhafitige verdediging voerde voor Rambocus en daarom gemarteld en geëxecuteerd is. Verder zien we dat Dew Baboeram een  geforceerde poging doet de Binnenlandse Oorlog en de Decembermoorden in één pot te stoppen en hiervoor kan ook een ideologisch motief aangewezen worden.

Ik vind wel dat er meer aandacht moet komen voor het leed van de nabestaanden in die oorlog en dan aan beide zijden. Ook mensenrechtenschendingen uit die periode moeten onderzicht worden en wederom aan beide zijden. De amnestiewet voor de periode van de Binnenlandse Oorlog is nooit bedoeld geweest om mensenrechtenschendingen goed te praten; deze vielen erbuiten, in tegenstelling tot hetgeen Baboeram/Hira steeds suggereert.

Tot slot kom ik bij het bezwaar dat ik vanaf het begin had tegen dit project, zie mijn eerdere column daarover op GFCNieuws:  http://gfcnieuws.org/wat-een-vreemde-column-van-sandew-hira/    Dew Baboeram  is helemaal niet de juiste persoon om zo een project te trekken, vanwege zijn eigen rol in 1980-82 als aanhanger van Maurice Bishop en medestander van de meest radicale stroming binnen de Surinaamse revolutie. Hij heeft zelf een ideologische agenda.

Dit staat los van de vraag of zo een project als getuigenis gewenst is,  zolang de rechtszaak nog loopt. Het lijkt mij van niet want dit verstoort de  rechtsgang die nu juist weer op gang lijkt te komen door het besluit van het Hof van Justitie. Ik vind het daardoor een dubbel trieste dag voor de nabestaanden, zowel in Suriname als in  Nederland als in andere landen waar zij nu wonen, vooral omdat zij juist op déze dag geconfronteerd worden met deze ongeloofwaardige verhalen.

 
Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 09-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics