Nickerie.Net, woensdag 09 december 2015


Janine Riedewald: 8 december zal u blijven achtervolgen

 

“U wilt 8 december vergeten, maar ik ben hier om u te herinneren. 8 december zal u blijven achtervolgen tot u eindelijk een dag de waarheid spreekt,” richt Janine Riedewald zich tegen de ‘verantwoordelijken en medeplichtigen van de martelingen en moorden op 8 december 1982’. Janine is dochter van Harold Riedewald, een van de 15 slachtoffers van de decembermoorden. “Er komt een dag waarop u berecht wordt, omdat wij zullen blijven strijden.” Riedewald heeft met enkele andere nabestaanden het woord gevoerd tijdens de herdenkingsdienst voor de 15 slachtoffers van de decembermoorden.

 

Janine, dochter van Harold Riedewald, zegt dat op een dag de waarheid naar buiten komt.

 

De dienst in de St. Alfonsuskerk is goed bezocht geworden. Het thema dit jaar is Houd goede moed. De nabestaanden zoeken al 33 jaar gerechtigheid. Met de aanname van de Amnestiewet in 2012, werd het 8 Decemberstrafproces, dat in 2009 was begonnen, stopgezet. Het Hof van Justitie heeft het Openbaar Ministerie bevolen dat de verdachten wederom vervolgd mogen worden. “Het bevel van het Hof van Justitie aan de procureur-generaal om de 8 decemberprocessen voort te zetten, is voor u allen het bewijs dat uw goede moed loont,” merkt Betty Goede, voorzitter van de Organisatie van Gerechtigheid & Vrede op. Ze memoreerde daarbij de nabestaanden die elke zitting hebben bijgewoond en aan elke actie die gerechtigheid moet bevorderen, meedoen.

 

Door de donkere dag volhardend te gedenken, blijft de hoop levend dat recht zal geschieden, geeft pater Karel Choennie de nabestaanden mee. Echter is het einde nog lang niet in zicht. “Met de Amnestiewet leek alles tot een eind gebracht te zijn. Maar er is weer hoop. We zullen met dezelfde volharding moeten doorgaan want we hebben nog een lange weg te gaan,” haalt Choennie aan. “Er moet recht gesproken worden, maar dat is niet het einddoel. Uiteindelijk zullen wij nadat er recht gesproken is, nadat er erkenning is van schuld en een eerlijk proces moeten beginnen met het eigenlijke werk. Dat is het werk van verzoening.”

 

René Gompers

 
Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 09-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics