Nickerie.Net, woensdag 09 december 2015


Spong: 'Amnestiewet in de prullenbak'

Op de drukbezochte 8 december herdenking in het Stadhuis van Amsterdam, zei strafpleiter Gerard Spong dat de nieuwe opdracht van het Hof van Justitie aan het Openbaar Ministerie om vervolging in het 8 december strafproces te hervatten, neerkomt op het terzijde leggen van de Amnestiewet van 2012. Spong zei dat de Amnestiewet, evenals die in andere Zuid-Amerikaanse landen als Argentinië, 'in de prullenbak is beland'. Hij zei dat ook de weg langs het Constitutioneel Hof, ' het spookhof' is afgesneden.

fotoLilian Gonçalves, weduwe van Kenneth Goncalves (midden) tijdens de herdenking in het Stadshuis in Amsterdam, op 8 december.

Lilian Gonçalves-Ho Kang You, weduwe van Kenneth Gonçalves, een van de 8 december slachtoffers, las voor uit de brief die ze ten overstaan van het Hof van Justitie had voorgelezen. Ze vertelde daarin dat Valerie, haar dochter al 33 jaar 'haar plezier, verdriet en dilemma's niet met haar vader kan delen'. SP kamerlid Harry van Bommel zei dat er sprake was geweest van misdrijven tegen menselijkheid in Suriname en dat Nederland, indien geen recht in Suriname geschied, de verdachten kan vervolgen.

Gaetano Best, rechtsgeleerde, benadrukte dat waarheidsvinding waarbij de onderzoeker wordt gefinancierd door het subject van onderzoek, ongeloofwaardig en onbetrouwbaar is. Hij riep op tot hoop in de rechtsstaat. De rechtsstaat zou leven in de harten van de burgers die staan voor gerechtigheid. 'Wij zijn de rechtsstaat.' Locoburgemeester Arian Vliegenthart zei dat Amsterdam achter de nabestaanden staat. Namens de VHP Nederland sprak Henk Lalji solidariteit uit voor de 8 december herdenking, waarin alle slachtoffers vanaf 25 februari 1980, evenals elk jaar, werden herdacht. In het Stadhuis konden bezoekers ook een fototentoonstelling over de vijftien voormannen van de democratie, die op 8 december 1982 werden vermoord, bekijken.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 09-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics