Nickerie.Net, donderdag 10 december 2015


Bescherming mensenrechten prioriteit VHP

De bescherming en bevordering van de mensenrechten is een prioriteit voor de VHP. De partij gaat voor bevordering en bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden, vooral in de strijd tegen de straffeloosheid en alle vormen van discriminatie en onverdraagzaamheid. Dat zegt de partij in een verklaring in verband met de herdenking van de Internationale Dag van de Mensenrechten vandaag 10 december. De mens heeft recht op gezondheid, voedsel, behuizing, goed drinkwater, onderwijs, participatie aan het openbare leven en het recht om vrij te zijn van foltering, willekeurige arrestatie en opsluiting; de rechten die nodig zijn om vrij van behoefte en angst te zijn.

Armoede is een schending van de mensenrechten, zegt de VHP. “Het is dan ook triest dat door wanbeleid van de regering veel burgers nu in armoede leven. Wij van de VHP kunnen dit helemaal niet dulden.” Zij roept dat ook de overheid en alle burgers op om het recht van vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het recht op informatie, te respecteren.

Wanneer we spreken over het recht op leven, het recht op ontwikkeling, of het recht op meningsverschillen en diversiteit, dan spreken wij over verdraagzaamheid. Zonder verdraagzaamheid kunnen we van geen enkele vrijheid zeker zijn. Verdraagzaamheid en barmhartigheid zijn steeds in alle culturen de idealen geweest van menselijk gedrag, gaat de verklaring van de VHP verder.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de concrete uitwerking van een eenvoudig, maar krachtig idee: “alle mensen op aarde zijn gelijk en hebben recht op een vrij en menswaardig leven.” De VHP roept dan ook eenieder op om verder samen te werken om in de komende generaties een cultuur van mensenrechten te ontwikkelen en te koesteren en vrijheid, veiligheid en vrede in Suriname te bevorderen.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 10-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics