Nickerie.Net, donderdag 10 december 2015


Brengt verandering van namen wel een verbetering?

Personen of de commissie kunnen gelijk hebben om enkele namen uit de koloniale tijd na liefst 40 jaren onafhankelijkheid, te veranderen. Zal deze handeling wel een verbetering of ontwikkeling voor het land betekenen? William Shakespeare zei wel eens: 'What’s in a name'?

De straten, die in Groot-Paramaribo, zijn vernoemd naar politici, waren die ook koloniale namen? Wel van die periode, maar het waren gevestigde namen. De drie namen die vernoemd zijn, zijn voor velen onbegrijpelijk. Omdat de diverse politieke partijen (de NPS, SPA, en de VHP) hun partijgebouwen in die straten hebben. - De Wanicastraat - Johan Adolf Pengelstraat. - De Rust-en Vredestraat - Fred Derbystraat. - De Coppenamestraat - Mr. Jagernath Lachmonstraat.

De Gravenstraat is vernoemd naar Henck Arron, die toen premier van Suriname was en de onafhankelijkheid heeft mede bewerkstelligd. De Weidestraat is vernoemd naar Mr. Eddy Bruma, toen stond het partijgebouw van de PNR (Partij Nationalistische Republiek) in die straat. Indien men Surinaamse politici, helden, schrijvers/dichters, vakbondsleiders, leraren, sporters enz. wil vereeuwigen, dan kan dat allemaal. Het zou raadzaam zijn om dit te realiseren op nieuwe projecten en waar er nog geen naamborden zijn geplaatst. Niet omwille van de verandering moet men namen gaan vervangen. De geschiedenis kan men niet verdraaien, het zijn eenmaal feiten! Als men al de plaatsnamen van de voormalige heersers; niet alleen de Nederlandse gaat vervangen, dan is het hek van de dam.

Mijn inziens zijn wel veel straten, namen van gebouwen, pleinen en stadia terecht vernoemd; zelfs van ons internationaal airport ( Johan Adolf Pengel luchthaven ). De commissie straatnaamgeving adviseert de regering voor een nieuwe naamgeving. Burgers die een suggestie hebben, kunnen hun voorstel bij de commissie indienen met een duidelijke omschrijving.

De commissie bekijkt onder meer naar praktische bruikbaarheid en vooral naar historische juistheid. De regering heeft de wettelijke plicht om voor alle straten, pleinen, gebouwen, stadia, musea, enz., namen vast te stellen. Het vernoemen van namen naar personen, die zich op welke manier dan ook zich verdienstelijk hebben gemaakt, kan pas als deze personen enkele jaren overleden zijn.

Volgens mij schrijft de Surinaamse wet voor, dat het na 5 jaren kan plaatsvinden. Er dient voor een naam gekozen te worden, die verband houdt met de geschiedenis, kunst- en cultuurleven. Als er voor een persoonsnaam wordt gekozen, dan moet de persoon overleden zijn en slechts personen, die van een historisch, wetenschappelijk of van algemeen- en maatschappelijk belang zijn geweest. Het is raadzaam om een beknopte toelichting te geven/ plaatsen bij de gekozen straat- en andere namen.

Roy Harpal

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 10-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics