Nickerie.Net, dinsdag 15 december 2015


Jaggernath: Minder geld cruciale posten Volksgezondheid

"Willen wij daadwerkelijk het Surinaamse volk een goede gezondheidszorg garanderen, dan moet mijns inziens meer geÔnvesteerd worden in de gezondheidszorg. Als ik kijk naar de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, dan valt mij op dat ook hier is geknipt in de ramingen ten opzichte van 2015." Dit constateert Djoties Jaggernath (VHP), die ook arts is, maandag tijdens de begrotingsbehandeling 2016 in De Nationale Assemblee.

fotoDjoties Jaggernath maandag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee. De vergadering werd toen geleid door vicevoorzitter Melvin Bouva. (Foto: Raoul Lith)

Het Assembleelid vraagt minister Patrick Pengel van Volksgezondheid hoe hij met deze begroting een goed en geordend gezondheidsbeleid kan garanderen. Voor de bestrijding van de categorie chronische niet overdraagbare aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, suikerziekte en vetzucht, die doodsoorzaak no 1 zijn in Suriname was in 2014 begroot SRD 12 miljoen. In 2015 is het bedrag teruggebracht naar SRD 10 miljoen en bij nota van wijziging voor 2016 geraamd op SRD 3,5 miljoen. Oorspronkelijk was deze post voor het komende jaar geraamd op SRD 890.000. Jaggernath wenst te weten waarom er minder is aangevraagd voor deze post.

In 2014 was voor de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) goedgekeurd SRD 34,3 miljoen, in 2015 SRD 34,3 miljoen. Voor 2016 was oorspronkelijk geraamd SRD 9,6 miljoen. In de nota van wijziging is het bedrag opgevoerd naar SRD 27,6 miljoen. Jaggernath vindt dat liever de subsidie aan de RGD op te voeren dan geld te verspillen aan nieuwe instituten die het zelfde werk zullen moeten doen als de RGD. Dit geldt ook voor de Medische Zending die verantwoordelijk is voor de primaire zorg in het binnenland.

De Wet Basiszorgverzekering heeft volgens het Assembleelid eerder gezorgd voor een chaos dan ordening. Door de vrijheid van de verzekeringsmaatschappijen in het rekruteren van verzekerden, is het accent verlegd van de zieke mens naar het economische belang van de verzekeringsmaatschappijen. Verder heeft elke verzekeringsmaatschappij een eigen medicijnklapper en eigen formulieren, waardoor er geen uniformiteit is in de zorg. "En wie is het slachtoffer? Het volk met gezondheidsklachten! De zieke mens wordt zieker gemaakt door de niet nauwkeurig voorbereide sociale wet," stelt Jaggernath.

Het Assembleelid wil weten of de operationalisering van Huisarts Instituut Suriname, nodig is. De eerste groep heeft de training al afgerond. Gezien de precaire financiŽle situatie waarin Suriname is beland, kan deze post wel uitstel verdragen, vindt Jaggernath.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 15-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics