Nickerie.Net, woensdag 16 december 2015


Dringend maatregelen nodig voor behoud rijstsector

Landbouwdeskundige Soedeshchand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF), trekt met diverse Assembleeleden aan de bel over de ernstige situatie waarin de rijstsector verkeert. Een deel van de verwerkers heeft al twee seizoenen padieboeren niet uitbetaald. Dit is al het derde seizoen dat de boeren hun product beneden de kostprijs moeten verkopen, zegt Jairam. Hij vindt dat er nu dringend acties ondernomen moeten worden om de sector te redden.

Assembleelid Jitendra Kalloe (VHP) zei bij de begrotingsbehandeling dat het reeds halverwege december is en de inzaai niet vlot. Slechts 3750 ha is ingezaaid (ongeveer 12.5% van het beschikbare areaal). In vergelijking met voorgaande jaren was tegen deze tijd minimal 65% reeds ingezaaid. Redenen hiervoor zijn de achtereenvolgende lage padieprijzen met als gevolg geaccumuleerde leningen en weinig investeringskapitaal. Ook de verhoogde prijzen van de inputs met ongeveer 40% zijn moordend voor de landbouwers. Er is ook onvoldoende irrigatiewater ter beschikking. Van de beloofde US$ 60 aan subsidie wordt nu aan de boeren uitgekeerd SRD 100 per ha. "Wanneer zal de rest van het bedrag aan de boeren worden uitbetaald met de beloofde twee zakken kunstmest per ha erbij," wil Kalloe van minister Soeresh Algoe (Landbouw, Veeteelt en Visserij) weten.

Jairam zegt dat ondanks de verliezen, de boeren met extra inspanning de productie proberen te continueren in de hoop op betere tijden. Echter blijkt dat de problemen steeds groter en complexer worden. Behalve dat de opkopers zeer lage padieprijzen (van maximaal SRD 35 per baal) voor de najaarsoogst 2015 hebben aangeboden, blijkt ook dat zij een belangrijk deel van de boeren nog steeds niet zijn uitbetaald voor hun geleverde padie. En er zijn opkopers die de boeren zelfs voor twee seizoenen nog niet hebben betaald. Deze boeren hebben afgelopen jaar tweemaal ingezaaid, tweemaal geoogst en tweemaal padie geleverd aan de verwerker en nog steeds niets ontvangen.

Maatregelen nodig

Uit veldbezoeken door de PVF blijkt dat deze boeren in ernstige stress situaties verkeren en staan nu op het punt van faillissement, waardoor ook de continuÔteit van de sector nu in gevaar is. Bepaalde landbouwers overwegen nu om hun studerende kinderen terug te roepen van Paramaribo, vanwege ernstige financiŽle problemen, terwijl die verwerkers met de tegoeden van de boeren doorgaan met nieuwe investeringen. Omdat deze boeren vanwege hun onderdrukte positie voorzichtig zijn om stappen te ondernemen tegen die opkopers, beseffen velen nog niet hoe ernstig het probleem is. Vanwege het belang van de rijstsector voor de nationale economie is behoud van de sector en bescherming van het boerenbestand noodzakelijk. Jairam vindt dat de ministeries van LVV samen met Justitie & Politie en Handel en industrie moeten optreden. PVF stelt voor:

  1. De padieverwerkers dwingen om de boeren zo gauw als mogelijk uit te betalen en wel tegen de huidige koers waardoor de prijs van SRD 35 aangepast moet worden naar SRD 44.
  2. De brandstofheffing voor de padieproductie onmiddellijk af schaffen, waardoor de boeren tegen een prijs van ongeveer SRD 2 per liter diesel kunnen aanschaffen en wel tot 120 liter per ha.
  3. Transparantie en controle op de prijzen van alle input voor de landbouw, opdat de kostprijs niet onnodig omhoog wordt geschroefd met dure input.
Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 16-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics