Nickerie.Net, dinsdag 29 december 2015


PVF waarschuwt voor gevolgen lage inzaai

De najaarsinzaai 2015 eindigt over 3 dagen, op 31 december, en er is nog geen kwart van het totaal aantal rijstarealen ingezaaid. Als de achterstand van de inzaai niet binnen enkele weken wordt weggewerkt, zal het inzaaipercentage voor het eerst in de geschiedenis de gemechaniseerde rijstbouw, zo laag liggen.

fotoDe PVF (Politieke Vleugel van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders) waarschuwt dat door het spin-off effect van deze sector de lage inzaai kan leiden tot verhoogde werkloosheid en armoede –vooral in Nickerie-, terwijl “ook de voorziening van ons hoofdvoedsel in gevaar kan komen.” De partij adviseert de regering om binnen een week een rijstmonitoringsteam te installeren dat bestaat uit deskundigen en stakeholders uit de sector om een reddingsplan voor te bereiden en uit te voeren om de sector te behouden en bevorderen.

“Met een modern agrarisch beleid en een professionele aanpak van de agrarische ontwikkeling, kan er een grote verlichting komen in de problemen waarmee onze economie nu wordt geconfronteerd,” schrijft de PVF. Zij vindt dat de rijstsector een van de belangrijke subsectoren is waarmee het mogelijk is om snel deviezen te verdienen en werkgelegenheid te creëren. PVF-voorzitter Soedeschand Jairam stelt dat er dringend een oplossing moet worden gezocht voor de noodzakelijke samenwerking en eenheid binnen de sector, het zaaizaadprobleem, onderzoek, watermanagement, schuldenvraagstuk, noodzakelijke incentives, voorlichting en de noodzakelijke instituten.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 28-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics