Nickerie.Net, vrijdag 01 januari 2016


PL roept Sapoen en Chitan terug uit DNA

De top van Pertjajah Luhur (PL) heeft het offensief tegen de dissidente parlementariërs Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan opgevoerd. Het tweetal is formeel teruggeroepen uit De Nationale Assemblee (DNA). Sapoen en Chitan probeerden de terugroeping nog af te ketsen nadat een partijraadsvergadering vorige week steun had verleend aan de terugroeping van het tweetal. Ze werden staande dezelfde vergadering ook geroyeerd uit de partij. Maar ze verloren het kort geding waarin ze onder meer vroegen de besluiten die op de vergadering zijn genomen, terug te draaien. Kort geding rechter Suzanne Chu heeft vanmorgen de vorderingen afgewezen.

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van dit vonnis zullen zijn voor minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Hij dankt zijn portefeuille aan de parlementaire steun van Sapoen en Chitan aan de regering.

Een uitgelaten PL-voorzitter Somohardjo vertelde vanmiddag op een persconferentie wat de gevolgen zijn van dit vonnis. Uiterlijk 4 januari 2016 moet het Centraal Hoofdstembureau (CHS) de opvolgers van Chitan en Sapoen bekendmaken.

In Saramacca komt Prim Sardjoe in beeld om de plek van Chitan in te vullen, terwijl Barkat Mohabali in Wanica zou moeten overnemen van Sapoen. Volgens Somohardjo is de democratie met dit vonnis in stand gehouden.

HVB-leider Raymond Sapoen zegt echter dat Somohardjo het vonnis van de rechter niet heeft begrepen. Terwijl Somohardjo heeft aangekondigd dat morgen, Oudjaar, een dag is om dubbel feest te vieren, blijft Sapoen kalm en wacht het vonnis rustig af.

“Wij zijn nog steeds rechtsgeldige parlementariërs. Somohardjo heeft het vonnis van de rechter een eigen interpretatie gegeven”, aldus Sapoen. Hij wijst erop dat de rechter slechts de vorderingen van hem en Chitan heeft afgewezen, maar dat er niets is gezegd over het terugroepen van beide parlementariërs.

Nailah van Dijk, de advocate van Sapoen en Chitan, zegt aan De West dat de terugroeping nog geen feit is: ,,Er is nog geen sprake van terugroeping om de vordering toe te wijzen. Dat is wat ik begrepen heb, maar ik moet nog met mijn twee cliënten praten om de weg verder uit te stippelen. Vaststaat dat we niet tegen de muur gedrukt zijn. Er volgen nog acties, maar die kunnen we niet aan de pers kwijt.” Chitan is van mening dat niemand heeft gewonnen.

Somohardjo is ervan overtuigd dat de PL de zaak gewonnen heeft en dat deze zaak meteen een voorbeeld moet zijn voor andere volksvertegenwoordigers op het niveau van DNA, districts- en ressortraad. “Elke volksvertegenwoordiger, die de intentie heeft om over te lopen, moet deze twee personen als voorbeeld nemen. Ook zij moeten weten dat ze teruggeroepen kunnen worden, indien ze overlopen. Sapoen en Chitan zijn vanaf 20 december geen parlementariërs meer”, aldus Somohardjo. Hij voegde eraan toe dat president Desiré Bouterse het directeurschap van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) aan hem had beloofd. Sinds deze week is bekend dat president-commissaris Louis Voigt zal worden belast met de waarneming van die functie, nu directeur Ewald Henshuijs door de president naar huis wordt gestuurd.

De ronselaar die reeds tijdens de onderhandelingen na de verkiezingen trachtte PL-leden over te halen over te lopen, zou volgens de PL-voorzitter al zijn beloond met de functie van consul-generaal op een buitenlandse post.

“Als het mis zou lopen, zou Sapoen directeur worden van SLM. Hij heeft reeds gesolliciteerd bij de SLM. Dat is een feit”, zegt Somohardjo.

Sapoen hiermee geconfronteerd, antwoordt lachend dat hij nooit ambities heeft gehad om directeur van SLM te worden. “Ik word geen enkele directeur. Ik ben een parlementariër en een rechtsgeldige ook.” Maandag wordt het vonnis van de rechter vrijgegeven.

door Seshma Bissesar

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /De West 31-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics