Nickerie.Net, maandag 04 januari 2016


Sapoen en D.Chitan moeten bedanken

Op woensdag 30 december 2015 heeft de rechter de Pertjajah Luhur in het gelijk gesteld. De heren Sapoen en Chitan worden door de PL teruggeroepen. Dit betekent dat deze twee heren binnenkort geen parlementariërs meer zijn. Alle andere verhalen van geleerden laat ik in het midden. Verraders moeten politiek afgestraft worden. Zo hoort het en niet anders. Verhalen van “Het volk heeft gekozen en daarom kan je persoon niet terugroepen”, verwijs ik naar het rijk der fabelen.

Een terugblik

Op 25 mei 2015 heeft de NDP 26 zetels behaald. De regering Bouterse/Ameerali had nog vijf jaren gevraagd en dat heeft zij ook van het Surinaamse volk gehad. De mooie verhalen die de machthebbers ons verteld hadden, blijken achteraf niet op waarheid te berusten.

De president had kort voor de verkiezingen een tipje van de financiële sluier gelicht en na de verkiezingen hebben wij toen begrepen dat de droomverhalen van de afgelopen vijf jaren verzonnen verhalen waren.

De verkiezingen van 2015

Elf politieke partijen/combinaties hebben op 25 mei 2015 aan de verkiezingen deelgenomen. Voor de volledigheid haal ik de uitslag van de verkiezingen weer voor de geest, waardoor de lezers een goed beeld kunnen vormen.

Tabel 1.De landelijke sterkte van de elf politieke partijen /combinaties op 25 mei 2015

Pol.partijen stemmen % zetels Pol.partijen stemmen % zetels
NDP 117.798 45.45% 26 ANC 1.111 0.43 % 0
V-7 96.810 37.31% 18 MF 1.133 0.44 % 0
A-C 27.513 10.60 % 5 DRS 663 0.26 % 0
DOE 11.160 4.30 % 1 NOP 399 0.15 % 0
PALU 1.738 0.67 % 1 APS 822 0.32 % 0
PING 314 0.12 % 0 Totaal 259.475 100.0% 51

De V-7 valt uit elkaar

Op het politieke veld was het kort voor de verkiezingen al duidelijk dat de politieke strijd op 25 mei 2015 zou gaan tussen de NDP, AC en de V-7. De positivisten gaven ook de PALU en DOE een redelijke kans om een zetel te behalen. Wat voorspeld was, is voor een groot deel ook uitgekomen.

Uit de data-analyse van de verkiezingen van 2010 (NF, BEP en PL) gaf men de V-7 een redelijke kans om de verkiezingen te winnen. Op 25 mei 2015 hebben de partners van V-7, te weten de NPS, VHP, BEP, SPA, DA-91 en de PL landelijk (45.45%- 37.31%)= 8.14% minder gescoord dan de NDP (zie tabel 1).

Kort na de verkiezingen van 25 mei 2015 zijn twee leden van de Pertjajah Luhur te weten, de heren R.Sapoen en D.Chitan gemigreerd naar de NDP. Ook de BEP (met de gekozen leden Waterberg en Zeeman) heeft zich aangesloten bij de coalitie.

Sapoen en Chitan hebben het kiezersvolk bedrogen

Elke burger/kiezer mag zijn of haar politieke keuze hebben. Als de heren Sapoen en Chitan voor de verkiezingen de overstap gemaakt hadden naar een andere politieke partij, zou men deze twee heren niet kwalijk nemen. Nadat deze twee heren gekozen zijn, zijn zij plotseling hervormers en vernieuwers geworden.

Deze twee volksvertegenwoordigers zijn met ondersteuning van de V-7 stemmen (niet alleen de PL-stemmen) gekozen. Op eigen kracht zouden zij nooit gekozen zijn. Ik zal mijn verhaal met cijfers onderbouwen:

– De heer D.Chitan behaalde op 25 mei 2015 in Saramacca 941 stemmen. De V-7 behaalde op 25 mei 2015 in Saramacca 4.524 stemmen en was goed voor 2 zetels. Wilde meneer D.Chitan via voorkeur gekozen worden, dan zou hij tenminste (4.525/2 )+1 stem= 2.272 stemmen moeten behalen. De heer D.Chitan heeft die 2. 272 stemmen niet behaald en is dus op de rug van de andere V-7 partners gekozen.

– De heer R. Sapoen (enige PL-kandidaat) behaalde op 25 mei 2015 in Wanica 5.845 stemmen. De V-7 behaalde op 25 mei in Wanica 31.074 stemmen en was goed voor 4 zetels.

Wilde meneer R.Sapoen via voorkeur gekozen worden, dan zou hij tenminste (31.074/4)+ 1 stem= 7.769 moeten behalen. Meneer Sapoen heeft die 7.769 stemmen niet behaald en is op de rug  van de andere V-7 partners gekozen.

Advies aan de heren Sapoen en Chitan

Op de heren heren Sapoen en Chitan doe ik een dringend verzoek om hun zetels terug te geven aan de Pertjajah Luhur. Jullie zijn niet op eigen kracht gekozen en jullie moeten de kiezers niet bedriegen. Op deze wijze verliezen velen het vertrouwen in de politiek.

Politici moeten juist het goede voorbeeld geven en niet proberen via allerlei juridische regels en mazen van de wet dit volk zand in de ogen te strooien. De partij ( de PL)  waartoe jij behoorde moet je niet verder blijven tarten met juridische regels en continu dekking zoeken bij  de grootste coalitiepartner.

De publieke opinie (in het latijns; “Communis  opinio”) is geen bondgenoot van deze twee politieke overlopers. Geleerden moeten niet proberen met allerlei argumenten deze overlopers gelijk te geven.

 Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 02-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics