Nickerie.Net, dinsdag 05 januari 2016


Eigen olie en Newmont niet voldoende

Written by: De West 2016/01/02

President Desi Bouterse heeft tijdens zijn Nieuwjaars speech met veel fanfare aangekondigd dat de moeilijke tijd die Suriname nu doormaakt, van korte duur is. De president wijst erop dat met de introductie van de Surinaamse diesel op 13 december door Staatsolie, geen import meer nodig is. Dit bespaart miljoenen US dollars. Dit jaar begint de goudproductie van Newmont in het Nassaugebied. Dit jaar zullen meer dan duizend banen geschapen worden en in 2017 nog eens tweeduizend. Bouterse voorspelt een significante vermeerdering van de export en van de staatsinkomsten tegen eind 2016 begin 2017. Met uitzondering van de aanpak van de ICT- mogelijkheden, de agrarische sector en het toerisme moet het goed komen. Laten wij vooropstellen, dat de productie van eigen brandstof en het in productie gaan van Newmont niet voldoende zijn. Het staatshoofd probeert psychologisch op een moment dat er flink gefeest wordt in de wereld en vooral in Suriname, de mensen eerder valse hoop te geven. Natuurlijk geloven wij er allemaal in dat het beter wordt met ons land, maar waar wij de grootste moeite mee hebben, is als de president stelt dat de crisis van korte duur zal zijn, vanwege de eerdergenoemde argumenten. Het moment om al deze klappen op te vangen, moest sedert Bouterse 1 het geval zijn. Toen er nog genoeg geld in kas was en de koers nog redelijk onder controle was. Bij het aantreden van Bouterse 2 zegt de man doodleuk, dat er nu differentiatie van de economie zal plaatsvinden. Ook komt het stabiliteits- of noodfonds voor momenten wanneer het tegenzit in de economie. De risicofactor moet verspreid worden. Onder meer zullen in deze ook maatregelen:

– ter verbetering van uitgifte van gronden aan investeerders,

– van vorming en scholing van werkers en zoals al gezegd,

– stimuleringsmaatregelen voor de productie, opgenomen worden.

Deze transformatie naar een economie met een meervoudige basis, moet bevorderd worden. Met deze meervoudige basis zal onze economie minder overgeleverd zijn aan de grilligheden van de internationale markt en minder blootgesteld zijn aan voor ons ongewenste internationaal veroorzaakte schokken, vindt de president. Nou moeten wij niet opnieuw de focus gaan leggen op het ontbreken van een fonds en de dalende internationale prijzen voor olie en goud. Laten wij nu meer dan ooit beseffen en toegeven, dat door mismanagement en corruptie, de hele voorraad aan spaargeld (van Telting) die wij hadden als sneeuw voor de zon is verdwenen. Miljoenen dollars zijn verdwenen uit de kas, duizenden mensen zijn ook nog eens aangetrokken zonder dat er financiële ruimte is om ze te accommoderen. Dit heeft tot gevolg dat wij maandelijks een probleem hebben om lonen te betalen. Mensen zijn op de koop toe ook nog eens aangetrokken om niet te werken. Naar de eerlijke en hardwerkenden toe is dit totaal onrechtvaardig. En wat als wij nu onze eigen olie en verhoogde goudproductie zullen hebben. Daarmee is fundamenteel het probleem nog lang niet opgelost. Er is gewoon geen structureel plan om ons uit de problemen te halen. Daarmee is de verarming van het volk, nog geen halt toegeroepen. Niet eind 2016, 2017 en ook niet eind 2018, omdat het nu al duidelijk is, dat de NDP-regering totaal geen visie heeft. Als je het presteert om een miljard dollar als spaargeld of reserve (bijeen gebracht door André Telting) op te souperen zonder dat daartegenover ontwikkeling op gang is gebracht, dan houdt het echt op. Nergens zien wij dat de agrarische sector ondersteund en ontwikkeld wordt. Toerisme is ook al jaren op hetzelfde niveau gebleven. Geen enkele incentive is vanuit de overheid aan de sector gegeven. Nu komen vertellen dat Newmont en eigen brandstof wegen zullen openen voor meer geld, is natuurlijk een grap. De hoge prijzen worden niet teruggedraaid, de hoge energie- en waterrekeningen blijven gehandhaafd en de werkers blijven steken in hun huidige salaris, omdat de vele bedrijven door het slechte beleid van de regering niet in staat zijn om hun werkers eens extraatje te geven. Nog 5???

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /De West 05-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics