Nickerie.Net, zaterdag 16 januari 2016


Hoefdraad: “We moeten schuldigen zoeken waar de schuldigen zijn”

15.Jan 2016

Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën, neemt afstand van de huidige financieel-economische crisis in Suriname. We moeten de schuldigen zoeken waar de schuldigen zijn, zegt hij. Hoefdraad stoort zich danig aan beschuldigingen over hem als ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de veroorzaker is van de huidige problemen in Suriname. “Ik ben constant gecriminaliseerd geworden als te zijn de oorzaak. De bewindsman geeft aan dat hij op 12 augustus 2015 is benoemd tot minister van Financiën en op 13 augustus 2015 het roer heeft overgenomen op het departement.

“Vóór die periode heb ik gediend als governor van de CBvS en heb geen enkel moment verantwoordelijkheid gehad van het ministerie. Ik heb geen kredietopening verleend, geen autorisaties gedaan en geen leningen afgesloten. Mijn taak was een adviserende rol. Het financieel beleid van de regering is een beleid van de regering en niet van de CBvS”, maakt hij duidelijk.

Hoefdraad beweert dat hij in zijn functie als bankpresident het ministerie van Financiën altijd kritisch heeft begeleid en altijd een waarschuwend geluid heeft laten horen. In september 2013 al, toen monetaire maatregelen werden aangekondigd, is hij scherp uitgekomen hierover. “Na het ontslag van ex-Financiën minister Wijnerman is het ministerie een ‘black box’ geworden voor de CBvS. Ik heb nooit inzage gehad van de exacte cijfers.”

Volgens Hoefdraad kreeg hij kort vóór de verkiezingen van 25 mei 2015 de mededeling dat er een betalingsachterstand was van 300 miljoen dollar en pas op 13 augustus van dat jaar kreeg hij de juiste informatie. “Mijn vraag was hoe het kwam dat nooit de alarmbel is geslagen.” Het personeel gaf volgens hem aan dat het geen toegang had tot informatie.

Hoefdraad merkt op dat toen hij in 2010 naar Suriname kwam om de functie van governor in te vullen hij veel werk heeft verzet: de afdeling Personeelszaken is getransformeerd tot Human Resource management, Boekhouding is de afdeling Accounting geworden, er is een precurement afdeling opgezet evenals een website die vol staat met publicaties.

Hij somde verder op dat recent het Financial Stability rapport is uitgebracht, er is gewerkt aan versterking van het toezicht op de banken en moderne wetten zijn tot leven gebracht. “Dat is mijn job geweest. Niet om in de keuken van Financiën te kijken of aan te pakken als ik verkeerde cijfers voorgeschoteld krijg.”

De minister zegt dat zijn job nu niet is om achteruit te kijken, maar om op te ruimen. Het hindert hem dat men zaken aangrijpt om hem in een kwaad daglicht te stellen. Hoefdraad vraagt zich af waar alle controlemechanismen waren toen het slecht begon te gaan; “Waar was de commissie Financiën van DNA? Waarom hebben ze nooit aan de bel getrokken.” Het is om deze reden dat Hoefdraad meent dat de gemeenschap de schuldigen moet zoeken waar de schuldigen zijn.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 13-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics