Nickerie.Net, zaterdag 16 januari 2016


Open Brief ‘We zijn moe’

14.Jan 2016

Geachte landgenoten,

Allereerst wensen wij u allen namens ‘We zijn Moe’ een Gezegend Nieuwjaar. Een jaar waarin wij met liefde en respect voor elkaar het land in eenheid, uit de moeilijke situatie waarin het nu zit, te halen.

Het klinkt mischien vreemd maar zonder meer hard werken zal ons niet helpen. Harder werken dan velen van ons reeds doen zal ons alleen maar nog meer ellende opleveren. Wij zullen onze gezondheid moeten offeren en onze kinderen zullen niet de nodige aandacht krijgen die zij verdienen. Immers waarom kent de wet een 40 urige werkweek? Omdat er ook rekening gehouden werd met de kwaliteit van het leven. En terecht, het leven bestaat uit veel meer dan werken.

Ter illustratie: als u bezig bent een boom om te hakken met een botte bijl, moet u niet harder gaan hakken. U moet het werk onderbreken, een vijl of een slijpsteen pakken, vervolgens de bijl aanscherpen en dan het werk hervatten. Harder werken is niet altijd het antwoord. Vooral niet als u de verkeerde richting opgaat. U werkt u dan kapot om op de verkeerde bestemming te belanden.

De omstandigheden van onze economie zijn niet gunstig, onze bijl is bot. De tijd is aangebroken om een vijl of slijpsteen te pakken en dat kunnen wij doen door te reflecteren op wat wij als land verkeerd doen. Het heeft geen zin om te ontkennen of elkaar te bevechten of te proberen zaken te politiseren. Terecht zegt de president dat het land geen chaos kan verdragen.

Wij moeten nuchter en eerlijk zijn naar elkaar toe, als wij op korte termijn een oplossing voor deze situatie willen. Wij geloven net als de president dat wij met vereende krachten instaat zullen zijn om elk probleem het hoofd te bieden. Echter zijn wij geen fan van mooie woorden, daden spreken ons meer aan. Het is daarom dat ik Curtis Hofwijks op 19 november 2015 heb besloten om in protest te gaan.

De aanleiding hiervoor was dat onze Nationale Assemblee onvoldoende controle uitoefent op de regering en met name de oppositie. Van de coalitie mag verwacht worden dat zij het beleid zullen ondersteunen, echter is het ook hun verantwoordelijkheid om hun stem te laten horen in zaken die niet door de beugel kunnen. Daarvoor worden alle 51 assemblee leden royaal vergoed. Zij moeten hun werk doen. Niets minder. Ik stoor mij daarom mateloos aan hun “constructieve” houding. Het lijkt wel slijmen.

Het protest heeft niet het initieel beoogt resultaat bereikt, nl. het zwart maken van het onafhankelijkheidsplein, maar dat betekent niet dat het protest geen succes mag worden genoemd. Heden is de strategie gewijzigd en zullen wij niet zoals voorheen elke dag op de locaties te zien zijn. Social media wordt ingezet om de bewustwording op gang te brengen en om discussies te stimuleren.

Moge het doel van de discussies niet zijn om gelijk te krijgen. Moge we ons openstellen en elkaars mening respecteren en respectvol blijven ook als wij het oneens zijn. Niemand weet alles, we kunnen veel van elkaar leren, maar dan moet u wel openstaan. Een discussie is pas zinvol als het heeft mogen bijdragen aan uw meningsvorming. Bijvoorbeeld: ‘’hé.. ik heb nooit zo ernaar gekeken maar zij/hij heeft een punt’’.

Onze strategie heeft een vloeibaar karakter en is te vergelijken met een zeilschip op volle zee. Afhankelijk van de “weersomstandigheden” zullen wij onze zeilen bijzetten of strijken. Wij hebben een afwachtende houding maar zijn niet van plan om onze protest te laten politiseren of de leiding uit handen te geven.

Op basis daarvan hebben wij gemeend om alvast op 15 januari 2016 in de middag wederom te verzamelen op het onafhankelijkheidsplein(17:00 uur) en op 16 januari 2016 in de ochtend uren in de binnenstad. (Spanhoek 9:00 uur)

Een ieder die moe is van deze situatie en er iets aan wil doen ongeacht onze politieke voorkeur, sociale status, geloofsovertuiging, ras en wat ons nog meer scheidt, mag zich aansluite.

Wij zijn immers allen Surinamers of verbonden met Suriname. Wij hebben 1 vlag, 1 volkslied en wij zijn 1 volk.

We zijn MOE!!!

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 13-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics