Nickerie.Net, donderdag 14 januari 2016


Wateraanvoer uit Wakay gehalveerd - NDP-er Mahespalsingh levert geen diesel meer zonder betaling

13/01/2016

NIEUW-NICKERIE - De aanvoer van zoetwater uit Wakay is de afgelopen dagen gehalveerd. Dit is duidelijk te merken aan de lage waterstanden in de diverse irrigatieleidingen in de rijstpolders in Nickerie. Een bron binnen het Overliggend Waterschap Multipupose Corantijn Project (OWMCP) vertelt dat er weinig brandstof in voorraad is waardoor de organisatie genoodzaakt is de pompcapaciteit te verminderen. Vr de verkiezingen kreeg OW-MCP een jaar al niet voldoende geld meer van de overheid voor brandstof, maar hierover mocht niet publiekelijk geklaagd worden omdat de brandstof op afbetaling werd geleverd door de NDP-er Mahespalsingh. Aan hem was van hogerhand van alles beloofd, maar nu hij de realiteit heeft ingezien van het desastreuze NDP-beleid,  wil hij nu toch eerst geld zien voordat hij een druppel diesel levert aan OW-MCP. De schulden van OW-MCP aan de heer Mahespalsingh lopen inmiddels in de miljoenen.

Het water staat laag in een irrigatieleiding waardoor bevloeien van de rijstarealen in Nickerie via de normale zwaartekracht niet mogelijk is.                                Het water staat laag in een irrigatieleiding waardoor bevloeien van de rijstarealen in Nickerie via de normale zwaartekracht niet mogelijk is.

Volgens de bron is gekozen om van vier naar twee pompen te gaan zodat er nog enkele dagen water gepompt kan worden naar de landbouwgebieden aan de linkeroever van de Nickerierivier. De bron verwacht dat de pompactiviteiten helemaal stilgelegd worden indien er geen brandstof geleverd wordt aan Wakay. "Dat betekent dat in de komende dagen er wel water aanwezig zal zijn in de aanvoerleidingen, maar de rijstarealen kunnen dan niet via de normale zwaartekracht bevloeid worden." Het stopzetten van de pompactiviteiten te Wakay kan met zich meebrengen dat de gewasverzorging ernstige stagnatie zal oplopen met als gevolg een verminderde opbrengst bij de oogst.

Momenteel zijn vele rijstboeren bezig hun arealen te bemesten, terwijl anderen het water nodig hebben om onkruid te bestrijden. Boeren zien af van het pompen van het water met behulp van een tracktor, "want dat kost SRD 100 per uur en dat geld hebben wij niet", zegt rijstboer Lekhram Balkoe. De bron zegt dat de directie druk bezig is met de overheid om weer brandstof geleverd te krijgen, "maar dat hangt helemaal af van hoe snel er hierop ingespeeld wordt". Pogingen om een reactie te krijgen van de directie hebben geen resultaat opgeleverd.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT/FOS Network 13-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics