Nickerie.Net, vrijdag 15 januari 2016


Commissie pakt problemen Stalweide aan

De 'Commissie Stalweide Blok III', zal zich buigen over de rehabilitatie van Stalweide Blok III, het perceelland van ongeveer 370 hectare, ten westen van Europolder Noord in het district Nickerie. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft de uit vijf leden bestaande werkgroep vandaag geļnstalleerd. De voorzitter is Ashween Ramdin.

fotoMinister Soeresh Algoe van LVV met de leden van de 'Commissie Stalweide Blok III' . (Foto: LVV)

De commissie zal haar taken in overleg met de minister van LVV uitvoeren. De Stalweide is een groot perceelland in het district Nickerie die als een gemeenschappelijke weide dient waar voornamelijk runderen grazen. De weide kampt al jaren met problemen zoals het gebrek aan goed grasland en infrastructuur, slechte kwaliteit runderen, veediefstal, ongeoorloofd brandmerken van runderen en onenigheid tussen veehouders en beherende organisaties.

Na de installatie van de commissie, is er gesproken over verantwoorde manieren van activiteiten met betrekking tot veeteelt waaronder het verbeteren van de veestapel en het grasland, zodat er beter vlees en melk geproduceerd kunnen worden, zegt de voorlichting van LVV.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 13-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics