Nickerie.Net, maandag 18 januari 2016


‘Geldkraan voor overheid moet dicht’

18/01/2016 - Ivan Cairo

PARAMARIBO - De afgelopen jaren heeft de Centrale Bank van Suriname een falend monetair beleid gevoerd. De deur naar financiering voor de overheid werd wagenwijd opengezet en zelfs de Bankwet is overtreden. “Draconische maatregelen” die nu worden getroffen om de ontspoorde wisselkoersen voor vreemde valuta te beteugelen, zullen niet helpen. Dat is het harde oordeel van Anthony Caram, hoogleraar en voormalig governor van onder meer de Centrale Bank van Aruba.

‘Geldkraan voor overheid moet dicht’In het actualiteitenprogramma 'Welingelichte kringen' zondag op Radio ABC merkte de oud-bankier op dat de Centrale Bank van Suriname op schromelijke wijze haar plicht heeft verzaakt. In plaats van de toegang van de overheid tot eigen financiering en financiering door de commerciële banken af te sluiten, is die toegang juist wijd opengezet "door allerlei oneigenlijke transacties die indruisen tegen het wettelijke kader". De bank moet terug naar haar oorspronkelijke doelstelling, namelijk "regulering van de geldhoeveelheid om de stabiliteit van het geld te waarborgen". Het dichtdraaien van de geldkraan voor de overheid ziet Caram als de belangrijkste voorwaarde om te komen tot herstel van de financieel-monetaire situatie in het land.

Hij is zeer verbaasd over de "draconische" maatregelen om via de cambio's en de Surinaamse Postspaarbank te proberen de wisselkoersen te stabiliseren. Caram: "Al deze maatregelen zijn tot mislukken gedoemd zolang de geldkraan niet wordt dichtgedraaid". Hij stelt dat de overheid vanaf 2013 "jaar in jaar uit meer dan SRD 1 miljard extra in omloop heeft gebracht. Daarom is de wisselkoers op hol geslagen. De afgelopen jaren heeft de Centrale Bank onrechtmatig krediet verschaft aan de Staat. De overheid heeft "te veel en onrechtmatig kortetermijnkredieten opgenomen". "Strikt genomen had men geen stuiver krediet op basis van de Bankwet aan de overheid mogen geven", stelt de econoom. Daarnaast had de bank ook geen langlopende kredieten aan de Staat mogen geven, wat wel is gebeurd.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 18-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics