Nickerie.Net, woensdag 20 januari 2016


Misiekaba krijgt het cijfer 1 voor crisismanagement

Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden (John F. Kennedy, 1917-1963). Binnen de hectiek en chaos probeert de crisismanager altijd de gemoederen te sussen en is te allen tijde de-escalerend bezig. Met name het begin van een crisis is vaak chaotisch en hiervoor moeten plannen worden opgesteld totdat herstel en normalisatie van de situatie optreedt. Crisismanagement omvat methodieken om noodsituaties te kunnen voorspellen, beoordelen, analyseren en voorkomen. Aan de hand van de gedane emotionele uitspraken kunnen wij vaststellen dat de heer Misiekaba niet over de juiste competenties beschikt om de bovengenoemde crisismethodieken toe te passen. Als crisismanager krijgt hij het cijfer 1.

Partijbelang of landsbelang                                                                                                                                                                

In plaats van de-escalerend te reageren op de opmerkingen van de heer Hoefdraad, en te bekennen dat hij inderdaad als volksvertegenwoordiging steken heeft laten vallen, reageert de heer Misiekaba ontkennend en vooral zeer emotioneel. De partijdiscipline werkt blijkbaar verlammend op zijn ratio.

Naar het schijnt, is het DNA- lid Misiekaba helemaal ontgaan dat hij als volksvertegenwoordiger door het volk gekozen is om één van de belangrijkste taken namelijk “de controlerende taak” uit te voeren. Roepen dat wij een tweede Dubai zijn of worden en dat er geen devaluatie zal plaatsvinden is inderdaad het volk bewust of onbewust verkeerde informatie verschaffen.

Verblind door zijn ego en fractiediscipline, vergeet hij dat de heer Hoefdraad zich als Governor  van de Centrale Bank totaal niet hoeft te houden aan de geldende partijdiscipline. Roepen dat de heer Hoefdraad rekening moet houden dat hij  binnen een politieke constellatie functioneert, bevestigt alleen maar het vermoeden dat deze volksvertegenwoordiger het partijbelang boven het landsbelang stelt.

Misiekaba zegt in feite dat Hoefdraad het volk niet mag informeren over de echte oorzaak van de ontstane situatie. Functioneren binnen een politieke constellatie betekent voor Misiekaba dat je willens en wetens misstanden niet mag benoemen.

De president zou nu echt leiderschap moeten tonen en Misiekaba moeten influisteren zijn woorden terug te nemen en net als Hoefdraad het volk moeten informeren dat ook hij voorspellingen heeft gedaan aan de hand van verkeerde of weggelaten informatie.

Een naïeve lezer zou nog de verklaring van het emotioneel gedrag van Misiekaba kunnen zoeken in het feit dat Misiekaba in de war is en niet weet of Hoefdraad als minister of Governor van de Centrale Bank een persconferentie gaf. Maar zelfs dat rechtvaardigt niet zijn onprofessionele reactie.

Team Hoefdraad is van belang voor herstel van de financieel-economische crisis                                                        

Op Hoefdraad als Governor van de Centrale Bank is natuurlijk veel aan te merken. Zijn functioneren was teveel politiek gekleurd, waardoor hij niet als onafhankelijke persoon kon optreden. Zie hier weer het verwijt, van politiekbelang versus landsbelang. Hem valt te verwijten dat hij zijn werk als Governor van de Centrale Bank  pas goed deed toen hij minister werd.

Maar door alle ophef vergeten wij bijna dat wij aan de vooravond van twee belangrijke ingrijpende veranderingen staan.

  1. Hervormingen binnen Financiën
  2. Oplossen van de politiek-economische crisis

Laten wij beginnen door te stellen dat voor de financiële- en belastinghervorming het team Hoefdraad voorlopig het enige team is dat daadwerkelijk deze veranderingen zou kunnen doorvoeren. Hoefdraad, Wijnerman en Wirth weten exact waar de malversaties binnen dit departement plaatsvinden en kunnen daarom een belangrijke rol in het oplossen daarvan spelen.

Laten wij voor het gemak even goed in gedachte houden, in welke hoek de zwaarste klappen zullen vallen bij de eventuele hervormingen. Het doen stoppen van ondoorzichtige betalingen, onroerendgoed belasting  en vermogensbelasting zullen niet de kleine man treffen. De grote jongens zullen er via hun stromannen alles aan doen om deze belangrijke hervormingen te frustreren.

En vergist u zich niet, de stromannen zijn soms ook nog geïnfiltreerd tot binnen onze politieke partijen en volksvertegenwoordiging. Gaat u na hoeveel ministers op Financiën zijn vervangen en stel uzelf de vraag waarom en op grond waarvan deze vervangingen hebben plaatsgevonden. Antwoorden op deze vragen, brengen ons waarschijnlijk weer naar de noodzaak van deze hervormingen.

De huidige politieke en economische crisis

De oorzaak van de politieke en economische crisis ligt ook in het feit dat Bouterse niet instaat is “countervailing power” te organiseren. Het is hem nog steeds niet gelukt mensen in zijn directe omgeving te verzamelen die “frank and fearless” adviseren. “Speaking truth to power” is hem onbekend, integendeel als mensen zoals Hoefdraad de waarheid spreken, komen er krachten binnen de partij los die hem monddood willen maken.

Als de samenleving, maar belangrijker nog Bouterse het vertrouwen in het team Hoefdraad opgeeft, betekent dit het einde van  het tijdperk Bouterse. Dit, omdat de laatste hoop in het herstellen van de economische crisis in handen ligt van deze deskundigen. Herstel van een crisis zit voor 95%  in het vertrouwen van degenen die pretenderen het op te kunnen lossen.

Corruptie, malversaties en verspilling dragen er natuurlijk niet aan bij dat het vertrouwen in de regering weer toeneemt. Echter kunnen deze zaken niet worden aangepakt  door een loyalist die zich binnen een strakke partijdiscipline moet bewegen, maar door iemand die over de competenties beschikt om methodieken in te zetten die crises kunnen analyseren en voorkomen.

Ik pleit daarom voor het handhaven van deze minister en zijn team en doe een oproep aan Bouterse om er alles aan te doen om te voorkomen dat elk kritisch geluid monddood gemaakt wordt. Per slot van rekening is volgens Marc Callewaert, (1972) zelfs de scherpste kritiek een bewijs van belangstelling.

Drs. John Brewster

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 18-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics