Nickerie.Net, zaterdag 23 januari 2016


Problematiek van de rijstsector

22.Jan 2016

De wereldmarkt heeft een voorraad van ruim 125 miljoen ton, als gevolg van de overschot blijft de prijs maar dalen op de wereldmarkt, de productie technieken in Suriname zijn achterhaald, er is een tekort aan kundige technisch kader. De vraag is” Wat heeft het ministerie van LVV de afgelopen jaren gedaan om;

– De productie te verbeteren? (is er een plan op papier)

– De kostprijs te verlagen? Kan de minister de kostprijs per ha aangeven? (Indien hij dat niet kan, is de vraag hoe maakt hij beleid?)

– Hoeveel technisch kader is er aangetrokken voor de sector op minstens HBO-niveau in het district Nickerie in de afgelopen jaren?

 

Waneer 60% van de boeren zaaizaad van Adron hebben laten staan en overgestapt zijn naar Guyanese zaaizaad zegt dat alles over het functioneren van het ministerie van LVV cq het beleid. Immers een boer is een ondernemer. Hij investeert daarom die leningen cq de schulden bij de banken En een ondernemer investeert om winst te maken en niet om slecht een bordje eten te verdienen.

Maar stel dat, dat het beleid is en dat de gemiddelde boer met even veel geld als een schoonmaakster bij de overheid naar huis moet gaan nl. SRD 1.000 per maand. Dan moet een boer met gemideld zes ha in zes maanden SRD 6.000 verdienen (seizoen). Dat wil zeggen netto SRD 1.000 per ha.

Als dat, SRD 1.000 15 % is van de bruto inkomsten per ha is dus de bruto opbrengsten gelijk aan 1000 : 15) x 100% = SRD 6666,66. Bij de prijs van SML nl. SRD 50 per baal zonder aftrek van transport kosten , moet de boer een opbrengst van SRD 6666,66: 50per baal = 133,33 balen per ha oogsten. Dit terwijl de landelijke gemiddelde opbrengst per ha 65 balen bedraagt.

Vragen:

– Wat is volgens de minister van LVV de opbrengst per ha?

– Hoeveel balen padie is er in het afgelopen jaar geproduceerd?

– Hoeveel ton rijst was dat ( 150.000 ton)?

– Hoeveel is er lokaal afgezet (50.000. ton)?

– Hoeveel is er geëxporteerd (50.000 ton)?

– Waar is de rest (50.000 ton)?

– En waar is het overschot van het jaar daarvoor?

Als de inzaai voor de deur staat en de minister van LVV laat niet weten hoe hij denkt de sector concurerent te maken, mogen wij ervan uitgaan dat de boeren volgens LVV, 133 balen per ha oogsten en alles goed gaat in de sector. Als de minister eens is dat de boeren de netto SRD 1.000 per ha niet halen, is hij het ook eens dat de toegezegde USD 60 voor een zak ureum en een zak npk bij elkaar het verschil niet dekt?

Is de minister het mee eens dat 133 balen niet haalbaar is binnen één of twee seizoenen? Hoe denkt de minister van LVV de sector in leven te houden totdat hij een pasklaar antwoord heeft voor het probleem? Als de minister vindt dat de sterksten maar moeten overleven, hoe ziet hij de prijs voor een zak rijst voor de consument en wat zullen de gevolgen zijn voor de totale rijstsector? Wat zullen dan de gevolgen zijn voor de veesector (kippen, melk, etc.)?

Is het niet de tijd om een crisisplan voor de sector op te stellen waarbij alle staekholders inleveren om de sector staande te houden tot het moment dat de sector op eigen kracht door kan gaan. Ook de banken, belastingen, verwerkers, dienstverleners dienen in te komen simpel vanwege het feit dat de boer nu op dit moment niets overhoud voor het gezin laatstaan om schulden te betalen.

Trouwens de kreet van liberalisatie werkt alleen bij en gezonde vraag en aanbod situatie en het is de taak van die overheid om de vraag en aanbod, dus beide kanten gezond te houden. En als men anders van mening is, is de vraag waarvoor heb je dan een ministerie van LVV nodig?

Abhelakh, ondervoorzitter Stichting padieboeren

Rijstbouwsector door de NDP-regering van Bouterse de dood ingejaagd.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 23-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics