Nickerie.Net, zondag 24 januari 2016


Nickeriaanse kiezers zijn zeer dynamisch

Wij moeten de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen en niet alles klakkeloos overnemen. Op 25 mei 2015 zijn de Surinamers naar de stembus geweest. De NDP heeft de verkiezingen landelijk glansrijk gewonnen, maar de Nickeriaanse kiezers  hebben op 25 mei 2015 de NDP in het rijstdistrict politiek flink afgestraft. Ik zal in dit artikel de afgelopen twee verkiezingen in Nickerie naast elkaar plaatsen en de lezers mogen zelf hun conclusie trekken.

Tabel 1.De uitslag van verkiezingen van 25 mei 2010 per politieke partij, per ressort in Nickerie.

Ressorten MC NF VA BVD/PVF AC NU Totaal
Wageningen 510 402 390 79 49 1 1.431
Gr.-Henar 888 386 66 181 21 8 1.550
O.Polders 1.725 687 574 281 52 16 3.335
Nw-Nick. 3.360 1.924 864 294 121 52 6.615
W.Polders 2.397 1.390 941 292 57 34 5.111
Totaal 8.880 4.789 2.835 1.127 300 111 18.042
% v.h.totaal 49.22% 26.54% 15.71% 6.25% 1,66% 0.62% 100.0%

Bron: “De dynamiek in de politiek deel 2 , juni 2011”, van Hardeo Ramadhin

De toenmalige grootste oppositieleider de heer D Bouterse van de NDP had de Nickeriaanse kiezers, kort voor de verkiezingen van 25 mei 2010, gouden bergen beloofd. Droomverhalen werden voorgeschoteld. De agrarische sector, met name de rijstbouw, zou aangepakt worden en de districten Nickerie en Coronie zouden de rijstschuur van Suriname  en het Caraibische gebbied worden. De Nickerianen zouden in alle Chinese winkels goedkope kunstmest en andere inputs kunnen kopen.

Nickerie zou een universiteit krijgen. Alle Nickerianen, vanaf de baby tot de grijsaard, zouden gratis medische zorg krijgen. Volgens de parlementariër R. Parmessar was de rijstbouw in de ‘intensive care’. Kinderbijslag en AOV zouden verhoogd (wat ook gebeurd is, maar intussen is het weer verdampt vanwege de inflatie). De Nickerianen zijn letterlijk in de ‘masua’ (fuik) van de NDP gelokt met mooie beloften. De NDP behaalde toen drie zetels ( zie tabel 1).

Droomverhalen hangen nog in de dampkring

Na de verkiezingen van 25 mei 2010 zijn de Nickerianen bedrogen uit de bus gekomen. Enkelen fervente NDP’ers hebben wel een politieke baan gehad. Deskundigen werden verwijderd als diensthoofden en politieke loyalisten van de NDP werden op die posten geaccommodeerd (ik noem ze de beunhazen van de NDP die geen verstand en visie hebben om het district te ontwikkelen). Dit zeg ik niet om mijn Nickeriaanse broeders /zusters onaangenaam te zijn, maar als wij de waarheid niet naar voren brengen, zijn wij bezig onze eigen politieke geschiedenis te verdoezelen.

Na zes jaar (2010-2016) is de economische kurk waarop Nickerie rustte, de rijstbouw, in een diep dal terecht gekomen en de regering Bouterse/Adhin zwijgt in alle talen. Het sectiehoofd van LVV-Nickerie moet ons de waarheid vertellen over het ingezaaide areaal. Men moet geen berichten in de ether gooien om ons een vertekend beeld te geven. Ik ken de sector heel en goed en niemand moet mij belazeren.

De verkiezingen van 25 mei 2015

Een bekend Latijns spreekwoord luidt: “Ad impossibile neme tenetur” (“Van niemand kan worden verlangd het onmogelijke te doen”). Geen enkele regering heeft een toverstuk. Wij weten nu met ons allen dat de regering Bouterse/Ameerali, de afgelopen 6 jaar, een vernietigend financieel beleid gevoerd heeft. Hoge salarissen aan politieke vrienden, terwijl wij een ontwikkelingsland zijn (de demograaf Sauvy heeft de term Derde Wereld geďntroduceerd), werd het afgelopen 6 jaar de indruk gewekt dat wij een geweldig rijk land zijn.

Het geld uit de opbrengsten uit goud en olie is letterlijk over de balk gegooid. De echte economen hebben daarover al hun stem laten horen. De Nickerianen hebben het verkwistend beleid van de regering Bouterse/ Ameerali  goed in de gaten gehouden en hebben op 25 mei 2015 van hun democratisch recht gebruik gemaakt en de NDP in Nickerie op 25 mei flink afgestraft (zie tabel 2). Voor de overzichtelijkheid geef ik de uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2015 in het district Nickerie.

Tabel 2.

De sterkte van de politieke partijen, per ressort in Nickerie op 25 mei 2015

Ressorten V-7 NDP AC MF DOE Totaal V-7 in% NDP in %
Wageningen 545 721 143 29 9 1.447 37.66% 49.83%
Gr.Henar 1.031 583 36 63 3 1.716 60.08% 33.98%
Oost.Polders 2.131 1.292 105 48 8 3.584 59.46% 36.05%
Nw-Nickerie 3.643 3.188 174 108 72 7.185 50.70% 44.37%
West.Polders 3.567 1.713 134 49 10 5.473 65.17% 31.32%
Totaal 10.917 7.515 592 297 102 19.423 56.21% 38.69%
% v.h.totaal 56.21% 38.69% 3.05% 1.53% 0.53% 100.0%    

Bron: De dynamiek in de politiek deel 3, februari 2016  Hardeo Ramadhin ( Binnenkort op de markt)

De lezers kunnen beide tabellen naast elkaar plaatsen en de sterkte van de politieke partijen in Nickerie zelf beoordelen en hun conclusies trekken. De Nickeriaanse kiezers zijn na vijf jaar wakker geworden. Wanneer gaan de andere districten wakker worden?

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 18-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics