Nickerie.Net, vrijdag 29 januari 2016


Breaking news: DNA verstrekt vals document

29 Jan 2016

Na enkele uren speurwerk van Starnieuws blijkt dat er daadwerkelijk een vals document vanuit De Nationale Assemblee is verstrekt aan advocaat Nailah van Dijk. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft donderdag tijdens de openbare vergadering meegedeeld dat het om een document gaat waarmee de griffie werkt. Hierin staat dat op de huishoudelijke vergadering van donderdag 23 juli 2015 is vastgesteld dat de 1e vervanger van de vicevoorzitter Carl Breeveld is. Dit agendapunt was (besluitenlijst 23 juli 2015) op die dag aangehouden. Pas op 30 juli 2015 (zie ook convocatie) is Breeveld gekozen als vervanger van vicevoorzitter Melvin Bouva.

De fractieleider van Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, was ziedend toen bleek dat de advocaat een productie bij de rechter heeft overgelegd waarin staat dat er twee fracties van zijn partij zijn. Dit besluit zou genomen zijn in een huishoudelijke vergadering op 23 juli vorig jaar. Simons besloot na verregaande beschuldigingen van knoeiwerk en vervalsing van authentieke stukken een fragment van de huishoudelijke vergadering openbaar te maken. William Waidoe gaf door dat de PL fractie naast hem bestaat uit Somohardjo en Ingrid Karta-Bink. Raymond Sapoen was het hier niet mee eens en zou dit aangeven in een brief aan de partijleiding. In de besluitenlijst van die vergadering is niet opgenomen dat de PL twee fracties heeft. Somohardjo gaf in alle mogelijke bewoordingen aan op de openbare vergadering van donderdag dat een verkeerde voorstelling van zaken gegeven is in het stuk dat naar buiten gegaan is namens De Nationale Assemblee. Volgens hem is een authentiek document vervalst.

Assembleevoorzitter Simons bleef er bij dat er niks mis is met het gewraakte document. Zij gaf aan dat de griffie met dat document werkt, aangezien alle leden geconvoceerd moeten worden. Bovendien bleek uit een brief van Sapoen en Diepak Koemar Chitan dat zij aangeven nog steeds deel uit te maken van de PL-fractie. Somohardjo werd verweten door Simons en NDP-fractieleider André Misiekaba het parlement in een kwaad daglicht te brengen. Het instituut wordt bewust schade berokkend.

Uit documenten van De Nationale Assemblee blijkt dat de informatie die verstrekt is als besluit van de huishoudelijke vergadering van 23 juli 2015 niet op waarheid berust. Simons zei dat het stuk gegeven is aan de jurist Van Dijk, aangezien zij in de arm is genomen door de Assembleevoorzitter, die door de PL-leiding voor het gerecht is gedaagd. Simons zegt niets eraan te kunnen doen als zij dit stuk eventueel in een andere zaak heeft gebruikt. Na een zwaar beladen vergadering is de begrotingsbehandeling uitgesteld tot nader order.

 

U kunt de documenten hier downloaden:

besluitenlijst_23_juli_2015.pdf

document_DNA.pdf

H.05_convocatie_donderdag_30_juli_2015_.pdf

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 28-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics