Nickerie.Net, vrijdag 29 januari 2016


Rumoerige vergadering over twee fracties PL - vermeende vervalsing van stukken

Vier uren later dan gepland is de vergadering van De Nationale Assemblee begonnen om 14.10 uur. In een bijzonder rumoerige vergadering probeerde fractieleider Paul Somohardjo van Pertjajah Luhur uit te leggen dat onjuiste documenten vanuit De Nationale Assemblee zijn opgemaakt en afgegeven aan advocaat Nailah van Dijk. Somohardjo, ondersteund door de oppositie, vindt dat een vervalst stuk als bewijs dat er twee PL-fracties zijn, is overhandigd als bewijs in de rechtszaal. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons legt uit dat er geen sprake is van vervalsing. Het gaat om een werkdocument van de griffie.

fotoDe situatie liep zodanig uit de hand dat Simons de politie vroeg om Somohardjo uit de zaal te zetten. De politicus was zodanig verhit dat hij niet meer luisterde naar Simons. Hij bleef stellen dat er leugens worden gebruikt. De fractieleider van ABOP, Ronnie Brunswijk, zei dat Somohardjo alle gelegenheid moest krijgen om zijn punt te maken. Brunswijk voerde aan dat er een besluitenlijst is en dat daar niet in is opgenomen dat er twee PL-fracties zijn.

Simons stelde dat er afspraken zijn gemaakt met de fractieleiders hoe deze zaak besproken zou worden in 's lands vergaderzaal. Somohardjo heeft zijn zegje gedaan en de rest zou door Simons worden uitgelegd. Zij vroeg aan de vergadering toestemming om bij hoge uitzondering het geluidsfragment van de huishoudelijke vergadering van 23 juli 2015 af te draaien. Op die vergadering gaf William Waidoe aan dat de fractie van de PL bestaat uit Somohardjo als fractieleider, Ingrid Karta-Bink, lid, en Waidoe als waarnemend fractieleider. Ook was te horen dat Raymond Sapoen zijn verbazing uitte dat hij niet opgenomen is in de fractie van Pertjajah Luhur. Hij haalde aan dat de verkiezing in V7-verband is aangegaan. Hij maakt nog steeds deel uit van PL en V7.

Werkdocument Simons benadrukte diverse malen dat er geen enkel document is vervalst. Zij gaf aan dat Sapoen en Chitan Assembleeleden zijn, ook al is het een probleem hierover binnen die partij. Daarom is er een rechtszaak gaande. De griffie van De Nationale Assemblee heeft een werkdocument gemaakt op basis waarvan de leden worden uitgenodigd. Daarin zijn Sapoen en Chitan ook opgenomen. Zij hebben in een brief aan de PL, met een kopie naar de Assembleevoorzitter aangegeven dat zij nog steeds leden van deze partij.

Dat het document in handen van de advocaat is gekomen, zegt Simons dat zij als Assembleevoorzitter ook partij is gemaakt. De PL-leiding heeft haar ook bij deze partijaangelegenheid betrokken. Hierdoor is het college ook partij geworden. De advocaat van de Assembleevoorzitter, Van Dijk, heeft het document gekregen voor de verdediging. Simons zegt er niets aan te kunnen doen als dit stuk in een andere zaak blijkbaar als productie is overgelegd.

NDP-fractieleider André Misiekaba vindt dat de zaak duidelijk is. Hij zegt dat hij de frustratie van Somohardjo kan begrijpen. Hij krijgt zijn zin niet en wil de zaak in het parlement uitvechten. Hij haalt aan dat ieder lid zich kan positioneren. Hij kan ook zeggen 'ik ben van de fractie NDP 2". Als de partij daar niet mee eens is, zal die hem dan terugroepen, maar dit is niet een zaak van De Nationale Assemblee, stelt Misiekaba. Hij merkt op dat toen Noreen Cheung uit de NDP stapte, zij bloemen kreeg van Somohardjo. Ook Charles Pahlad heeft aangekondigd dat hij naar de VHP overstapt. Zaken moeten volgens Misiekaba aan de groene tafel worden uitgevochten en niet in de vergaderzaal van DNA.

Simons heeft tot groot ongenoegen van de oppositie na de spreekbeurt van Misiekaba de vergadering geschorst. Zij voert aan dat dit de afspraak was. De oppositie is het helemaal niet eens met de uitleg en heeft dat constant laten merken tijdens de vergadering. Benadrukt wordt dat het een officiële besluitenlijst is van de vergadering van 23 juli 2015. Daarin komt niet voor dat er twee fracties zijn van PL. De oppositie beraadt zich over verder te nemen stappen.

Bijlagen:

DNA besluitenlijst 23 juli 2015.pdf

DNA Fractie naar Parijen Griffe DNA 23 juli 2015.pdf


Eerder uit Starnieuws Archief

23juli2015

 

Assemblee zal uiteindelijk uit negen fracties bestaan

 

In de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee is een besluit genomen over het aantal fracties. Op basis van de verkiezingsuitslag zouden er vijf fracties zijn. Aangezien V7 ontbonden is, zijn er meer fracties ontstaan. Op dit moment zijn er in principe negen fracties in De Nationale Assemblee.

 

De fracties zijn:

NDP (26),

VHP (9)

Alternatieve Combinatie (5),

Pertjajah Luhur (3),

NPS (2) BEP (2),

PALU (1)

DOE (1).

 

Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zijn niet opgenomen in de fractie van Pertjajah Luhur, hoewel ze als V7 gekozen zijn en nog bestuursleden zijn van PL. Sapoen en Chitan hebben voorlopig nog niet te kennen gegeven dat ze een zelfstandige fractie vormen. Zij staan nog geboekt onder V7.

 

PL heeft formeel doorgegeven dat de fractie bestaat uit Paul Somohardjo (fractieleider), William Waidoe (waarnemend fractieleider) en Ingrid Karta-Bink (lid). Sapoen heeft te kennen gegeven dat hij als V7 gekozen is bij de verkiezingen. Sapoen en Chitan hebben een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen de PL leiding opdat er geen actie tegen hen wordt ondernomen, totdat de zaak in een bodemgeschil is beslecht. Het kort geding is nog in behandeling.

foto

 foto Brief van PL-voorzitter Paul Somohardjo aan Assembleevoorzitter Jennifer Simons.


Sapoen: PL-voorzitter heeft eigen fractie samengesteld

(Archief 24 juli 2015)

De voorzitter van Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, heeft zijn eigen fractie samengesteld. Raymond Sapoen, ondervoorzitter van de partij en hoofdbestuurslid Diepakkoemar Chitan, zijn uit de fractie gelaten. In een schrijven aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is meegedeeld dat de fractie van PL bestaat uit fractieleider Paul Somohardjo, William Waidoe en Ingrid Karta-Bink.

fotoSapoen om commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hiervoor de aandacht van de parlementsvoorzitter is gevraagd. Sapoen merkt op dat PL de fractie samengesteld heeft. "Wij hebben geen officiële mededeling gedaan aan de Assembleevoorzitter dat wij uit de fractie van PL zijn gestapt," stelt Sapoen.

De fracties worden samengesteld op basis van artikel 11 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee. Hierin staat: De leden die gekozen zijn op lijsten boven welke dezelfde naam of aanduiding van een politieke groepering geplaatst is, worden bij de opening van de eerste vergadering na verkiezingen als één fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd. Van veranderingen welke na de opening van de bedoelde vergadering in de samenstelling van een fractie optreden doet deze fractie mededeling aan de voorzitter. Elke fractie doet van de samenstelling van haar bestuur mededeling aan de voorzitter.

Sapoen meent dat technisch gezien hij en Chitan gewoon V7-parlementariërs zijn. Dit zal nog nader worden uitgezocht. Wat Sapoen en Chitan zullen doen, moeten ze nog bepalen. "Wij zullen een brief hierover schrijven aan de Assembleevoorzitter", houdt Sapoen zich op de vlakte.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 29-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics