Nickerie.Net, zaterdag 30 januari 2016


‘Beschuldigingen Hoefdraad kunnen op waarheid berusten’

 

Het feit dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in de afgelopen periode had aangegeven misleid te zijn door de toenmalige minister van Financiën, Andy Rusland, omdat die hem niet de juiste informatie verschafte, kan volgens psycholoog en filosoof Roy Bhikharie enigszins op waarheid berusten. ‘Als je kijkt naar het feit dat Hoefdraad in ere hersteld is en dat Rusland op de beschuldigingen nooit inhoudelijk is ingegaan, doet dat inderdaad het vermoeden rijzen dat Hoefdraad gelijk heeft. Wat voor mij belangrijk is, is dat niemand heeft ontkend dat er ruim 1 miljard administratief weggemoffeld is. We weten niet of het gestolen is of hoe het besteed is, alleen dat het weggemoffeld is.’
 

Minister Hoefdraad had eerder gezegd dat toen hij als governor fungeerde van de Centrale Bank, zijn personeel geen toegang had tot bepaalde informatie. Hij kreeg niet genoeg informatie en heeft toen aan de bel getrokken. Wat de psycholoog zich echter afvraagt, is aan welke bel er is getrokken.
Echter kan gesteld worden dat de bekendmaking van de huidige minister niet door een ieder kon worden gewaardeerd. Met name parlementariërs en NDP-leden Amzad Abdoel en Misiekaba hebben geroepen dat de minister uit zijn ambt gezet moest worden. De begrotingsbehandeling is begonnen en er wordt niet meer gesproken over de uitlatingen gedaan tegen de minister van Financiën. Bhikharie is van mening dat wanneer de politieke leiding mensen populair wil maken, ze hen verkeerde dingen laat zeggen, gewoon om hen achteraf populair te maken. En in naďviteit beginnen deze populaire politici uit enthousiasme dingen over te nemen. Dit is volgens de filosoof een politiek spelletje binnen het kader van de politieke partij zelf. ‘Ik denk dat deze twee mensen, ongeacht of ze gekwalificeerd zijn of niet, in de val gelokt zijn. Wat ze hebben gezegd is niet geargumenteerd geweest. Er is niet onderzocht wat er speelt, maar er wordt gelijk geroepen dat Hoefdraad moet ophoepelen.’
 

Bhikharie zegt niet te denken dat bepaalde uitspraken gedaan worden zonder dat de partijvoorzitter daarvan vooraf op de hoogte is. Binnen een traditionele politieke samenstelling is het niet mogelijk zonder overleg via tussenpersonen dingen te doen, zonder medeweten van de partijvoorzitter. Dit geeft vele politieke leiders namelijk wel de mogelijkheid zich te onttrekken aan hun verantwoordelijkheid. ‘Dat er in het afgelopen jaar een reeks aan tegenstrijdige informatie gegeven is met betrekking tot de economische situatie kan je namelijk zien als een bewijs dat Hoefdraad niet over de juiste informatie beschikte. De echte vraag in dit geheel is waarom Adelien Wijnerman werd vervangen voor Rusland. Daarna werden de gegevens incorrect doorgegeven. Het lijkt op een heel scenario om de Centrale Bank heen’, aldus Roy Bhikharie.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 30-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics