Nickerie.Net, maandag 01 februari 2016


Prijs van consumptierijst in de supermarkt kan omhoog schieten zonder voordeel voor padieboeren

De Vereniging van Padi Producenten (VPP) waarschuwt dat als de regering geen maatregelen treft om de rijstsector uit haar penibele situatie te halen, de consument binnenkort meer zal betalen voor rijst. Ondervoorzitter van de VPP M. Abhelakh zegt dat de huidige ontwikkelingen, bij het niet ordenen en ingrijpen door de regering, ertoe zullen leiden dat de productiekosten voor de voorjaarsoogst per hectare zullen stijgen naar meer dan SRD 5.000 per hectare hetgeen “killing” is voor de padiproductie in Suriname. “De consument zal reeds op korte termijn worden geconfronteerd met een onbetaalbaar geworden prijs.

In een schrijven aan de regering zegt Abhelakh dat de Surinaamse gemeenschap en in het bijzonder de padiboeren,al enige tijd worden geconfronteerd met de steeds stijgende koers voor de USD. Dit heeft enorme gestegen prijzen van inputs van goederen, diensten en productiemiddelen tot gevolg.

Hij wijst erop dat dit gebeurt, terwijl de padiboeren reeds vier seizoenen verlies leiden door te lage prijzen voor de padiproductie. Waren de totale productiekosten bij de voorjaarsoogst van 2015 rond de SRD 3.600 per hectare, nu stevenen de boeren met de devaluatie van november vorig jaar en de daarna op hol geslagen wisselkoers, af op meer dan SRD 5.000 per hectare.

De VPP had verwacht dat de regering tegen de achtergrond van de steeds dalende prijzen voor goud, bauxiet en aardolie en inherent daaraan ook daling van de inkomsten in vreemde valuta voor de staat, er alles aan zou doen om de meer duurzame sectoren als de landbouw, veel meer aandacht te geven.

In dat kader hadden wij reeds op 22 augustus 2015 minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij gevraagd om een “crisis team” in het leven te roepen voor de rijstsector. Dit om eenduidig en coherent beleid te formuleren voor de gehele productiekolom, zodat de productie behouden en verder uitgebouwd kan worden.

“Had hij hieraan gevolg gegeven, dan hadden wij reeds bij de komende oogst een enorme bijdrage kunnen leveren zoals in de jaren ‘80”, zegt Abhelakh verwijtend. “Helaas moeten we vanwege het uitblijven van consistent regeringsbeleid in deze constateren dat de sector nog steeds als een dobberend schip op zee is achtergelaten en andere groepen in de samenleving op allerlei manieren en onduidelijke gronden wel tegemoet worden gekomen.”

Hij noemt in dit kader importbedrijven die via de SPSB goedkope valuta kunnen kopen en het grote en onbeheersbaar geworden ambtenaren apparaat dat steeds zwaarder drukt op de staatsinkomsten waardoor steeds minder overblijft om duurzame productie te stimuleren en ondersteunen.

De VPP-ondervoorzitter wijst erop dat de meeste inputs aan productiemiddelen en diensten binnen de rijstsector nu voor 1.5 maal de prijs geleverd worden, vanwege de huidige wisselkoers ontwikkelingen die direct effect hebben op de padiproductie. Gezien deze ontwikkelingen doet de vereniging opnieuw een dringend beroep op de regering, op zeer korte termijn het “crisis team rijstsector” in het leven te roepen. “Een team bestaande uit ter zake deskundige vertegenwoordigers van alle actoren uit de sector, die mandaat moet hebben om alle maatregelen voor te stellen en te treffen voor behoud en snelle rehabilitatie voor verdere ontwikkeling van de rijstsector.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 01-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics