Nickerie.Net, dinsdag 02 februari 2016


Jitendra Kalloe: Politieke kopstukken sjoemelen met domeingronden van Nickerianen

Het VHP-Assembleelid Jitendra Kalloe vindt dat er voor eens en altijd een einde moet komen aan de grootschalige dubbele uitgifte van domeingronden in het district Nickerie. Volgens de parlementariŽr heeft hij in de afgelopen periode alarmmeldingen van verschillende Nickerianen gehad, dat hun perceel, waarop zij jaren lang hebben gewoond, gewerkt en geÔnvesteerd, op sluwe wijze is uitgegeven aan een ander. In de meeste gevallen gaat het volgens hem om gronden die door mensen met goede politieke connecties zijn afgepikt. 'Politieke toppers sjoemelen met domeingronden van Nickerianen', stelt Kalloe vandaag, maandag 1 februari 2016, in het Dagblad Suriname.

Jitendra Kalloe

Volgens de VHPíer heeft hij zelf gevallen ontdekt waarbij deze figuren mensen zover proberen te krijgen om goed en strategisch gelegen plaatsen, die al 30 tot 40 jaar bewoond zijn, te laten inruilen voor een perceel dat volgens hun veel groter is. 'Wat er eigenlijk gebeurt is, dat deze personen voor de gek worden gehouden. Dit, omdat er misbruik wordt gemaakt van het feit, dat niet alle burgers weet hebben over wet en recht in het land.'

Kalloe zegt, dat er zelfs gevallen zijn waarbij papieren en of beschikkingen valselijk worden opgemaakt om anderen te benadelen. Er wordt volgens hem alles aan gedaan om mensen te misleiden om de gronden over te dragen.

'Ik heb recentelijk enkele gevallen binnengekregen. Die stukken heb ik dus ook meegenomen om met de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer te bespreken. Hierna zullen wij kijken hoe wij deze mensen bij elkaar krijgen zodat ze zelf hun zegje kunnen doen', stelt hij.

Ook Kalloe is verwikkeld in een dubbele uitgiftekwestie met NDP-parlementariŽr Rachied Doekhie. Hij merkt op dat er ruim 25 jaren lang activiteiten ontplooid zijn op het terrein van NV Wavebo en zonder enig schrijven of mededeling werd het wederom uitgegeven. Toen hij een hypotheekuittreksel ging halen, schrok hij zich rot. Hij merkte op dat het stuk wederom uitgegeven was. De parlementariŽr zegt dat hij bewijsmateriaal heeft om een rechtszaak bij de rechter te kunnen winnen.

Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement heeft hij beloofd om het bewijsmateriaal aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons te overhandigen.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 02-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics