Nickerie.Net, dinsdag 02 februari 2016


Kleine boeren moeten af van afhankelijkheid grote opkopers

Tijdens een onderhoud tussen de Bond Surinaamse Padieproducenten (BSP) en districtscommissaris Wedperkash Joeloemsing van Nickerie op 29 januari is gekeken opwelke wijze de kleine boeren eigen pelmolens kunnen opzetten om hun padie te verwerken voor de afzet op de lokale markten. Zodoende kunnen zij hun afhankelijkheid van de grote opkopers te doorbreken. Dit punt is volgens BSP-voorzitter Radjoe Bhikharie een van de belangrijkste voor de verdere ontwikkeling van de sector. Hij wijst er in een bericht op dat de de prijs van rijst op de locale markt hoog is hetgeen een gunstige situatie is om een goede padie-opkoopprijs te bewerkstelligen.

Ook Joeloemsing meent dat de boeren het belang van het eigen initiatief moeten inzien en alvast dienen te beginnen met het op na houden van een goede boekhouding zodat er duidelijk inzicht is in de werkelijke productiekosten. Het gros van de boeren doet dat niet, waardoor niemand exact weet wat de kosten zijn. Wat ook veelvuldig voorkomt, is dat boeren voorschotten opnemen bij de opkopers en die niet gebruiken voor het eigenlijke doel.

Het gevolg daarvan is dat velen schulden maken waardoor hun afhankelijkheid vergroot wordt. De BSP en Joeloemsing spraken voorts over. de waterhuishouding. Volgens de dc moet ernstig rekening gehouden worden met de nieuwe klimaatsuitdagingen waaronder minder neerslag. Hij merkte op dat de overheid onlangs meer dan 1 miljoen SRD heeft besteed aan brandstof voor het laten draaien van de Wakaypompen, maar merkt dat een deel van de boeren het water vermorst.

“Indien deze attitude niet veranderd, zou dit op de lange duur kunnen inhouden dat deze vorm van subsidie wordt stopgezet waardoor de boeren zelf zullen moeten betalen voor hun waterbehoefte”, waarschuwt Joeloemsing.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 02-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics