Nickerie.Net, dinsdag 02 februari 2016


Minimumleeftijd voor arbeid wordt 15 jaar

De minimumleeftijd om arbeid te verrichten in ons land zal worden opgetrokken van 14 naar minimaal 15 jaar. Tegelijkertijd zal de leerplichtige leeftijd van 12 jaar zich aanpassen aan de arbeidsminimumleeftijd. De Raad van Ministers heeft het toetreden van Suriname tot het ILO-verdrag 138, dat betrekking heeft op minimum arbeidsleeftijden goedgekeurd.

http://gfcnieuws.org/wp-content/uploads/2016/02/Werkgroep-Kind-en-Jeugdbeleid-680x400.jpgArbeid minister Soewarto Moestadja gaf deze informatie aan de presidentiŽle Integraal werkgroep Kind en Jeugdbeleid onder leiding van Lilian Ferrier tijdens een werkbezoek aan hem. Tijdens die gelegenheid is van gedachten gewisseld over de integrale aanpak van beleid van de verschillende ministeries gericht op kinderen en adolescenten.

Het ministerie van Arbeid richt zich bij de aanpak van het kinderbeleid voornamelijk op het verminderen van kinderarbeid. Echter concludeert het departement dat het ontmoedigen van kinderarbeid veel verder reikt dan het beleid van Arbeid. Vanuit andere ministeries moeten gezinnen gestimuleerd worden om hun kinderen onderwijs te laten genieten. Er wordt op gewezen dat als kinderen werken in plaats van naar school te gaan dit armoede in stand houdt.

Kinderen die werken zijn vrijwel niet in staat om iets aan hun situatie te veranderen. Ook zullen ze als volwassenen minder mogelijkheden hebben om bij te dragen aan de economische ontwikkeling van hun gezin en aan het land. Tegen deze achtergrond ziet Moestadja de integrale benadering vanuit verschillende ministeries als voornaamste voorwaarde om succes te kunnen boeken tegen kinderarbeid. Het in overeenstemming brengen van de leerplichtige leeftijd met de minimum-arbeidsleeftijd ziet hij als een goed voorbeeld op dit gebied.

Moestadja zegt alle ondersteuning te zullen geven aan de implementatie van het integraal beleids- en actieplan van de presidentiŽle werkgroep. Dit document is een aanvulling op het Ontwikkelingsplan 2012-2016. De werkgroep is in 2011 in het leven geroepen door de president van Suriname met het doel om beleid vanuit de verschillende ministeries gericht op de jeugd te stroomlijnen en te coŲrdineren. Bij het gesprek met de minister waren ook de leden Henk Essed en Ingrid Nortan-Uden van de werkgroep aanwezig.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 30-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics