Nickerie.Net, donderdag 04 februari 2016


Ruth Wijdenbosch: “Ik heb nog nooit van een werkdocument gehoord”

 

De tot zes maal toe gekozen ex-parlementariër en eveneens gewezen vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Ruth Wijdenbosch, geeft aan dat zij graag ziet dat parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons de verantwoordelijkheid voor de zaken die fout zijn gegaan op zich neemt en toegeeft dat er geen werkdocument uit zou moeten zijn gegaan. Dit, omdat dat document een verkeerde voorstelling van zaken geeft, net zoals de informatie op de DNA-website, die plotseling veranderd is. Wijdenbosch vindt verder dat Simons het juiste document, namelijk de besluitenlijst, aan de advocaat moet geven om in de rechtszaak te behandelen. “Ik heb nog nooit van het gebruik van werkdocumenten in het parlement gehoord. Ik heb voor het eerst gehoord van een werkdocument dat het parlement of de griffie bezit, waarin andere zaken staan dan zoals door het parlement besloten.

 

Het is ongebruikelijk. Het document waarmee je moet werken, het document dat de voorzitter verplicht is uit te dragen, omvat de besluiten die genomen zijn door het parlement. Dit is de besluitenlijst”, legt Wijdenbosch uit. Als iets afgegeven moest worden, was dit volgens haar dus de besluitenlijst en geen werkdocument. Wijdenbosch zegt ronduit dat zij het begrip ‘werkdocument’ niet kent. Zij vindt het bijna logisch dat men er nu toe overgaat de parlementsvoorzitter ervan te verdenken dat zij zaken probeert te verdoezelen door niet de besluitenlijsten, maar een zogenaamd werkdocument naar buiten te brengen. Ook stelt zij duidelijk dat zij van mening is dat dit laatste niet gebeurd is op eigen initiatief van de griffie. “Als het wel door de griffie is gebeurd, dan is dit met medeweten en met toestemming van de voorzitter gebeurd. De griffier gaat uit zichzelf nooit een document, nog erbij het besluit van het parlement negerend, geven aan een advocaat.”


De oud-parlementariër meent dat er sprake is van een bewuste of onbewuste verkeerde voorstelling van zaken in het door de advocaat aan de rechter ter inzage gelegde document. “Je wilt een ander beeld scheppen, tegen het ordereglement, een andere indruk wekken bij de rechter dan wat het parlement besloten heeft.” De gewezen politica geeft aan dat zij met heel veel belangstelling uitkijkt naar de uitspraak in de bewuste rechtszaak van de PL tegen Sapoen en Chitan, waar het gewraakte document voor bedoeld was. Zij hoopt dat de parlementsleden Sapoen en Chitan uiteindelijk teruggeroepen kunnen worden. “Het is voor mij belangrijk dat zij als voorbeeld gesteld worden om geen bedrog te plegen met de stemmen van de kiezers.” Gisteren wenste Simons de kwestie van het vervalste document in een huishoudelijke vergadering, dus achter gesloten deuren, te bespreken. Wijdenbosch zegt niet te begrijpen waarom zaken, die reeds in het openbaar zijn besproken, gisteren opeens weer in huishoudelijk verband besproken moesten worden. Samen met de Pertjajah Luhur hebben alle overige fracties dan ook protest aangetekend tegen deze vergadering.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 02-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics