Nickerie.Net, donderdag 11 februari 2016


Waarom Suriname geen stap verder komt en Nederland wel

Als intellectuele Nederlander die vaker naar Suriname is geweest, kan ik vanuit mijn eigen zienswijze een beeld geven over de problemen in het land. Ik hoop dat sommigen lering hieruit kunnen trekken. In het kort komt het op het volgende neer. Al langer dan 40 jaren gaat hetzelfde verhaal daar over vooruitgang in Suriname. Veel politici, maar ook doodeenvoudige burgers nemen dit woord haast dagelijks in de mond, veelal tot vervelens toe. Oeverloze discussies worden op feesten, kantoren, sportscholen, op straathoeken en andere plekken gevoerd, over de wijze waarop Suriname vooruit moet komen. Veel politici beweren ervoor te kunnen zorgen dat er groei op diverse vlakken komt. Maar een analyse van de afgelopen decennia laat zien dat er hiervan niet veel terecht is gekomen!

Een paar voorbeelden.

Mensen gaan in Suriname nog steeds onnodig eerder dood door de gebrekkige gezondheidszorg. De standaarden in dat land liggen veel lager dan elders. Het ignorante volk wordt steeds voor de gek gehouden met showprojecten, maar aan daadwerkelijke structurele vooruitgang, op een paar uitzonderingen na, wordt niet gewerkt.

Een afdeling spoed eisende hulp zonder goed getrainde trauma-artsen, niet eens een MRI- scan op die afdeling en nog veel meer zaken die niet optimaal zijn, zou ik urenlang kunnen aanhalen.

Een verpleegafdeling in het AZ, waar je je ergste vijand niet wil laten liggen. Een smerig oud gebouw, verouderde apparatuur, tegels die in een halve eeuw niet zijn vernieuwd, oude bedden, smerige oude badkamers en ga zo maar door. Slecht of matig opgeleid personeel dat bovendien niet gemotiveerd is vanwege erg lage salarissen. Maar men komt wel met een showproject op de proppen om zesbaans wegen te bouwen. Absurder kan het niet!

Een ander punt dat ik wil aanhalen is het onderwijssysteem. Dat is sterk verouderd en onvergelijkbaar met het Nederlandse. Leerkrachten zijn vaak slecht opgeleid, niet assertief, zitten opgezadeld met achterhaalde theorieŽn, hebben niet of weinig algemene ontwikkeling/kennis, weten dikwijls niet wat zich afspeelt in de wereld.

Kortom: de meesten hebben een erg smalle horizon en staan niet open voor vernieuwing/verbeteringen. En deze personen moeten de kinderen daar klaarstomen richting hun volwassenheid, naar de echte wereld! Dat kan nooit goed gaan. Zie daar uiteindelijk de weerspiegeling in de samenleving.

Ook de infrastructuur is tekenend voor Suriname. Je ziet wegen die pas zijn geasfalteerd, maar kwalitatief ver beneden de geldende normen in Nederland zijn afgeleverd. Trottoirs? 90 procent van deze bestaan uit onkruid, zand, modder, waterplassen en kuilen. Iedereen accepteert dat maar, immers dat is de standaard! Slecht afgeleverd werk wordt daar veel vaker geaccepteerd omdat men vaak niet beter gewend is. Er zijn maar weinigen met een kritische blik.

Zo merk je dat ook bij de timmerman, die er bijvoorbeeld niet voor terugdeinst om structureel een inferieure zitbank af te leveren die binnen een week al kapot gaat, een tegellegger die steeds de tegels scheef en slordig plaatst en de voegen half vult met cement en ander niet daarvoor bestemd materiaal. Of de schilder die nooit eens de moeite neemt om het hout vooraf goed te schuren of te vegen met een doek, de metselaar die in veel gevallen raamopeningen aflevert die niet waterpas staan, de kleermaker die de door hem opgenomen lichaamsmaten totaal aan zijn laars lapt.

Zo heb ik een keer drie broeken laten maken bij een kleermaker: allen hadden bij levering een andere afmeting. Hoe dat komt? Laksheid, zoals je dat in bijna alle sectoren merkt, luiheid om de maten door te nemen en ook een ander belangrijk aspect: de meesten van deze lui hebben nooit een degelijke opleiding gehad. Ze hebben het vaak geleerd van een persoon die het ook al niet helemaal niet goed wist.

Het illustreert de ongedisciplineerdheid en het amateurisme van velen daar.

Het amateurisme druipt er ook vanaf op de radio en tv. Als je naar sommige radiostations luistert, kom je soms niet meer bij van het lachen. Het lijkt alsof sommige omroepers de basisschool niet hebben afgemaakt.

De Nederlandse taal wordt door sommigen via de ether op schandalige wijze verkracht. Alsof men zo iemand van de straat heeft geplukt en een microfoon in zijn hand heeft geduwd. Geen drupje professionaliteit als je de performance analyseert. Uiteraard zijn er hierop uitzonderingen, dat moet ik ook eerlijk toegeven.

Over het tv-journaal van de staatsomroep kan ik kort zijn. Ik heb niet vaak meegemaakt dat het op tijd is begonnen! Het is typerend voor de chaos! En niemand die er wat van zegt. Als het NOS- journaal van 20.00 uur een kwartier later dan op schema zou beginnen, nou dan was dat echt nieuws hoor!

Dus je moet het niet gek vinden als je in Suriname een afspraak maakt die verkeerd loopt. In 8 van de 10 gevallen komt men te laat of niet.

Ook in de Surinaamse politiek is er veel mis. Het is daar de normaalste zaak van de wereld als een politicus wordt betrapt op een grove leugen, op fraude en dergelijke. Deze personen mogen gewoon op hun post blijven zitten of worden zelf bevorderd. Alsof er niets aan de hand is! Iets wat bij ons in Nederland bijna ondenkbaar is. Bij het geringste vermoeden van fraude, treedt de betrokken politicus al af.

Ik zou nog uren kunnen doorgaan maar laat het even hierbij.

Er zal in Suriname een enorme mentaliteitsverandering moeten komen, indien men echt vooruit wil gaan. Het zou goed zijn als de Surinamers die lang in Nederland hebben gewoond, en vaak wel goed weten hoe zaken beter aangepakt moeten worden, meer inspraak krijgen. Men zou veel meer naar de Surinaamse Nederlanders moeten luisteren om van ze te leren.

Het volk daar moet dan ook open staan voor nieuwe en veel betere inzichten. Indien niet, dan zal die positieve ontwikkeling waarover men het daar zo vaak over heeft, helaas wel heel erg lang op zich laten wachten.

J. Huizinga

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 10-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics