Nickerie.Net, maandag 15 februari 2016


Religieuze organisaties Nickerie voelen zich misbruikt door Min. van Sport en Jeugdzaken

 

De religieuze organisaties in Nickerie hebben geen enkele donatie ontvangen. Niet van Caylon Vastgoed NV en niet van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Er zijn geen renovatiewerkzaamheden verricht. Dit zegt Hendrik Karmin, voorzitter van het Regionaal Bestuur van de SIS in het westen van Suriname, resoluut aan Starnieuws.

 

fotoUit het uittreksel van KKF blijkt dat de directeur van Caylon vastgoed NV, Dick van Kanten is.

 

Karmin vertelt dat Oesman Wangsabesari hem destijds had gevraagd of er donaties kunnen worden gegeven aan de religieuze organisaties in Nickerie. Hiermee zouden ze onder meer stoelen kunnen aanschaffen of andere noodzakelijke werkzaamheden kunnen laten verrichten tot een bedrag van maximaal SRD 5.000. Op basis hiervan werd met ruim 20 religieuze organisaties een vergadering belegd, waarop werd aangeven dat zij een brief moesten schrijven naar Sport en Jeugdzaken om de donatie aan te vragen. Ruim twee maanden nadat de religieuze organisaties hun brief schreven naar het ministerie, hadden zij nog steeds geen bericht gehad. Daarop belegden zij opnieuw een vergadering om na te gaan wat de stand van zaken was. Tot op heden hebben zij van het ministerie geen reactie, laat staan een donatie ontvangen.

 

Dat volgens documenten nu blijkt dat aan ongeveer tien religieuze organisaties donaties zijn toegekend ter waarde van tussen de SRD 9000 en SRD 22000, zonder dat zij daadwerkelijk het geld hebben gekregen en zonder dat er werkzaamheden zijn verricht aan hun moskee, vindt Karmin zeer onsmakelijk. Uit stukken van Sport en Jeugdzaken blijkt dat de gelden vanaf 2014 zijn uitbetaald aan Caylon Vastgoed NV. Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) deponeerde een stapel stukken bij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Toen deze zaak de afgelopen week aan het licht kwam, maakte Karmin als voorzitter van het Regionaal Bestuur van de SIS in Westelijk Suriname, gelijk contact met die organisaties. Die gaven te kennen geen enkele donatie te hebben ontvangen. De kans dat zij nu, twee jaar later, alsnog de gelden zullen ontvangen, acht hij uitermate onwaarschijnlijk. “Ze moeten ons toch niet zo belazeren!” zegt een ontstemde Karmin.

 

Diepgaand onderzoek instellen

Assembleelid William Waidoe (PL) vindt het verwerpelijk dat zelfs religieuze organisaties niet bespaard worden in corruptieve handelingen van personen, die door de regering-Bouterse I werden geaccommodeerd. “Corruptie blijft hier ongestraft. Het is erg dat er niet geschroomd wordt deze religieuze organisaties in hun handelingen mee te nemen. Dat kán en mág gewoon niet! Deze handeling is, op zijn zachtst gezegd, mensonwaardig. Dat doe je gewoon niet,” reageert een verbijsterde Waidoe. Hij zegt dat in de praktijk blijkt dat corruptie bij niet-NDP ministeries wordt aangepakt, tenzij de leverancier een NDP'er is. “Dan verwacht ik niets anders dan dat weliswaar een start wordt gemaakt met het onderzoek, maar dat er geen einde in zicht is. En helaas is dit tot nu toe altijd het geval geweest. Maar ik hoop dat ik ongelijk heb en in deze zaak alle schuldigen achter slot en grendel worden gezet, zonder aanzien des persoons.”

 

Waidoe wijst er verder op dat dergelijke corruptieve handelingen niet moeten worden geaccepteerd door het volk. “Wanneer het volk niet beseft wat de gevolgen van corruptie zijn en je hebt een regering die corruptie faciliterend is, dan is onder leiding van deze regering niets meer onmogelijk,” verzucht de volksvertegenwoordiger. “Als je van het volk steelt, moet je de gevangenis in. En als wij hiervoor op wetten moeten wachten met een twee derde meerderheid in DNA, dan ligt mijn hoop bij het volk, die een regering moet plaatsen die onze kinderen hun toekomst niet ontneemt.”

 

Intussen heeft Gajadien kunnen achterhalen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken dat de directeur van Caylon Vastgoed NV, Dick van Kanten is. Het bedrijf is opgericht in 2007 en ingeschreven in het register van KKF in 2013. Gajadien rekent erop dat er een grondig onderzoek wordt ingesteld naar deze zaak.

 


Eerder verschenen: 13feb2016

Gajadien wil CLAD-onderzoek bij Sport en Jeugdzaken

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) heeft een stapel stukken gedeponeerd bij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons over geld dat door het ministerie van Sport en Jeugdzaken gedoneerd zou zijn aan organisaties. Volgens onderzoek van het Assembleelid zouden de organisaties het geld nooit hebben ontvangen. Bij de begrotingsbehandeling 2015 is gevraagd naar een onderzoek van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD). Er is tot heden geen rapport van de CLAD ter beschikking gesteld aan het college.

fotoGajadien overhandigde stukken aan Simons die volgens de comptabele regels zijn opgemaakt. De gelden zijn goedgekeurd, maar de organisaties hebben niets ontvangen. Uit de stukken die overgelegd zijn, wordt aangegeven dat diverse Islamitische verenigingen in Nickerie bedragen zouden hebben ontvangen tussen de SRD 9.000 tot SRD 22.000. De organisaties hebben te kennen gegeven de donaties niet te hebben ontvangen.

Het was DOE-fractievoorzitter Carl Breeveld die in april 2014 als eerste in De Nationale Assemblee aankaartte dat er vermeende corruptieve praktijken op het ministerie van Sport en Jeugdzaken zouden plaatsvinden. Veel jongeren gebruiken het ministerie om zichzelf te verrijken, om financieel voordeel te halen uit projecten en precies daar worden corruptieve handelingen gepleegd, zei hij in het parlement.

De volksvertegenwoordiger zei toen dat president Desi Bouterse zich heeft ingezet voor de totstandkoming van dit ministerie. Hij moet zich er persoonlijk mee gaan bemoeien, was de wens van Breeveld. “Wanneer ik u dit zeg dan begrijpt u dat mijn vermoedens niet uit de lucht gegrepen zijn, dus ik zal pas tevreden zijn als de CLAD haar onderzoek heeft gedaan en daarvan verslag doet”. Volgens hem wordt de corruptie oogluikend toegelaten of openlijk gesanctioneerd. “De berichten die mij bereiken geven mij het gevoel dat de jeugd wordt gestimuleerd om zich bezig te houden met wat niet tot talent gerekend kan worden.” Zo zouden bedrijven van personen binnen het ministerie worden ingezet om projecten uit te voeren. “Dat is conflict of interest.”

De corruptieve praktijken lopen al vanaf de instelling van het ministerie in 2010, zei Breeveld. Vrijwel alle projecten die zijn bedoeld om de positie en de ontwikkeling van de jeugd te bevorderen, worden vooral financieel, misbruikt. Zo zou er zijn gesjoemeld met de financiële afwikkeling van bijvoorbeeld de anti-discriminatieloop in de jaren 2010, 2011 en 2012. Tot nu toe is er geen duidelijkheid gekomen, zegt Gajadien. Mensen die de situatie beu zijn op het ministerie, zouden de documenten naar buiten hebben gebracht. Hij hoopt dat er nu wel werk van de zaak gemaakt zal worden.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 15-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics