Nickerie.Net, woensdag 17 februari 2016


De meeste stemmen voor Harriette Ramdien op 25 mei 2015

Op 25 mei 2015 zijn de kiezers naar de stembus geweest. Over drie maanden wordt het een jaar. Na negen maanden praat men niet meer over de verkiezingsresultaten. Men praat niet meer over het aantal stemmen die de kandidaten behaald hebben. Een jaar vóór de verkiezingen zal weer een aantal mensen zich klaarmaken om op de kandidatenlijsten van politieke partijen geplaatst te worden. Als argument gebruiken zij meestal: “Ik heb een grote achterban; ik heb een grote familie; ik ben een Sanatanie; mijn familie is al 50 jaar bij de VHP”. Meester Jagernath Lachmon had eens het volgende gezegd: “Als je ’s avonds moet kuchen, moet je ’s morgens je mond niet openmaken.”

Op 25 mei 2015 hadden vijf politieke partijen/combinaties aan de verkiezingen in Nickerie deelgenomen. De politieke strijd in Nickerie ging tussen de V-7 en de NDP. De drie overige partijen hadden gezamenlijk 991 stemmen behaald t.w. AC = 592 stemmen, MF=297 stemmen en DOE 102 stemmen en deze partijen zullen in dit artikel niet meer in beeld komen. Het totaal goed uitgebrachte stemmen in Nickerie was 19.423 stemmen.

Harde strijd in Nickerie op 25 mei 2015

De V-7 (een combinatie van VHP, NPS, BEP, PL, DA-91 en SPA) moest het opnemen tegen de machtige NDP. De NDP beschikte over enorme kapitalen; de districtscommissaris was tevens oprichters van NDP-kernen in Nickerie; de districtssecretaris Mata Hari zat de hele dag in uniform in het partijcentrum van de paarse partij; de toenmalige GPK was een grote NDP-er en op een zeer subtiele manier gaf hij zijn ondersteuning aan de NDP; de Oliekoning ging met pakketten langs; honderden mensen die werkloos waren zijn in dienst genomen bij de overheid; de “president van Nickerie” was bezig gronden te verkavelen.

Zo kan ik deze rij verder aanvullen. Deze zaken haal ik weer aan om de kiezers wakker te schudden dat zij hun ziel niet voor een bordje soep moeten verkopen. Over de hele wereld gebruikt men deze methode (vooral in arme landen) waar de mens van de patroon afhankelijk is; vandaar de naam patronagepolitiek. Een bekende citaat van de wetenschapper Albert Einstein (1878-1855) luidt als volgt: “De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigen belang heeft bereikt.”

Ik zal niet verder op dit citaat ingaan, maar de lezers zullen wel begrijpen dat het nationaal belang boven jouw eigen belang staat. Honderden Surinamers hebben in die periode salariscorrectie gehad, maar met de ontwaarding van de Surinaamse dollars ben je armer geworden. De goed opgevoede en gevormde Surinamers hebben op 25 mei 2015 hun ziel voor een bordje soep bereid om de macht in hun land aan vandalisten wederom weg te geven.

Tabel 1.De sterkte van de V-7 en de NDP per kandidaat in Nickerie 2015

 V-7 kandidaten Stemmen % v.h. totaal  NDP-kandidaten Stemmen % v.h.totaal
Dj.Jagernath 2.613 13.45 % M.Doekhie 2.602 13.40%
W.Waidoe 3.038 15,64 % G.Snip 1.502 7.73%
J.Kalloe 1.193 6.14 % H.Jairam 2.052 10.565
H.Ramdien 3.342 17.21% E.Sodikromo 692 3.56%
S.Jairam 731 3.76% P.Lachman 667 3.43%
Totaal 10.917 56.21% Totaal 7.515 38.69%

Bron: “De dynamiek in de politiek deel 3; Hardeo Ramadhin 2016”. Binnenkort op de markt.

Als wij naar tabel 1 kijken dan zien wij dat mevrouw Harriette Ramdien de meeste stemmen behaald heeft. Met 3.342 stemmen is zij niet gekozen. Deze vraag hebben velen mij in Paramaribo, maar ook in Nickerie gesteld waarom mevrouw Harriette Ramdien niet gekozen is. Op straat is het heel moeilijk om de eenvoudige burgers uit te leggen, vandaar dit artikel.

De V-7 heeft in 2015 in Nickerie drie (3) zetels behaald. Wilde iemand op de V-7 lijst via voorkeur gekozen worden, dan moest die kandidaat (10.917:3+ 1)= 3.640 stemmen behaald hebben. Niemand op de lijst heeft 3.640 stemmen behaald. De wet zegt dat dan de kandidaten in de volgorde gekozen zonden. De heren Jagernath, Waidoe en Kalloe zijn gekozen.

Mevrouw Harriete Ramdien had nog 3.640- 3.342= 298 stemmen nodig om via voorkeur gekozen te worden. Gedane zaken nemen geen keer. Wij blikken ons naar de toekomst, de volgende verkiezingen die op 25 mei 2020 zal plaatsen, en dat is over 4 jaren en 3 maanden. Albert Einstein zegt het volgende over de toekomst: “Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.”

De politieke kracht van de politica Harriet Ramdien

De politieke- en mobilisatiekracht van Harriete Ramdien zit in haar sociaal/maatschappelijke kracht. In een rurale samenleving kent een ieder een andere. Een ieder is jouw oom, tante, mausi, mausá, phuwá, phupphá, etc. In de rurale en agrarische samenleving is sociale mobiliteit van eminent belang om die sociale contacten te leggen. Deze politica is in Nickerie overal te zien; in de mandir, in de kerk, in de moskee, bij een overlijdensgeval, bij een crematie. Al deze positieve eigenschappen hebben mede bijgedragen dat zij 3.342 stemmen behaald heeft in Nickerie.

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 17-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics