Nickerie.Net, woensdag 17 februari 2016


NDP regering - Bedelaarsregiem

 

De regering Bouterse I heeft er in de afgelopen vijf jaar zo een financieel Ėeconomische en monetaire puinhoop van gemaakt, dat ze thans met een begrotingstekort zit van ruim 8 miljard SRD volgens recente cijfers en dus de grootste problemen heeft om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Ze zit tot haar nek in de schulden en kan thans niet anders dan door het plegen van leningen wat ademruimte krijgen. Tot overmaat van ramp heeft ze er ook nog voor gekozen de SRD ten opzichte van de Amerikaanse dollar te devalueren . Deze stap die ze zelf heeft veroorzaakt, maakt dat het leven voor iedere Surinamer thans ondraaglijk is geworden. Op de donderdag is de staatsbegroting 2015-2016 in DNA goedgekeurd. Of de regering geld heeft om deze begroting te financieren, blijft een hele grote onbeantwoorde vraag. Naar onze mening zal ze een suppletoire begroting indienen om toch nog wat uitgaven te doen. Hoe dat tekort zal worden betaald, laat zich raden. Men is dus gelijk een ernstig verzwakte bedelaar op zoek naar geld.

 

Omdat lokaal het geld niet voor het oprapen ligt en de handelsbanken niet langer kunnen of wensen in te springen, moet men naar het buitenland. Men is alvast begonnen te lonken naar het IMF, Wereldbank en IDB. Voor het verkrijgen van leningen worden door vrijwel alle instellingen die bereid zijn naar de Surinaamse wens te kijken, voorwaarden gesteld. Men mag nimmer denken dat het IMF gelijk met geld gaat strooien zonder stringente voorwaarden te stellen. Willen we niet aan deze voorwaarden voldoen, dan komt er geen geld. Wij zijn er ook van overtuigd dat er structurele aanpassingsmaatregelen zullen moeten worden genomen alvorens het IMF de portemonnee opendoet. Of we in staat zijn aan de voorwaarden te voldoen, zal nog moeten blijken. De IMF-delegatie is reeds geweest en zal haar bevindingen op papier zetten en daarna zal er eventueel gesproken kunnen worden of Suriname nou wel of niet in aanmerking kan komen voor een financiŽle ondersteuning.

 

Ondertussen verarmt het Surinaamse volk in rap tempo en is er eigenlijk geen tijd te verliezen. De onvrede neemt namelijk toe en iedereen is kribbig. Als het IMF bereid zal zijn geld te verstrekken om dit land uit de financiŽle rotzooi te halen, hangt natuurlijk af van de maatregelen die moeten worden getroffen. Nergens ter wereld heeft het IMF naar onze mening geld geleend alvorens de overheid een aanpassingsprogramma had uitgevoerd om de economie wederom op spoor te krijgen. Dus men moet zeker niet al te enthousiast reageren als wij vernemen dat het IMF een helpende hand zal toesteken aan een thans bedelende regering Bouterse.

 

Deze regering heeft inmiddels ook landen en andere instanties benaderd voor hulp. Zo is men richting China gestapt om te kijken hoeveel daar los kan worden gepeuterd. De Chinezen in Beijing zijn geen filantropen en doen natuurlijk zaken op basis van wederzijds voordeel. Bij de Chinezen gaat het om meer handel voor hun eindproducten , om tropisch hout en ook om meer invloed op dit continent te verkrijgen. Daarvoor is het voor Beijing van groot belang dat ze beter wordt vertegenwoordigd binnen de Surinaamse samenleving. Het aantal etnische Chinezen moet daarom drastisch binnen de Surinaamse economie vermeerderd worden. Begi man no abi mandi, dus gaat de Surinaamse regering met een mes op de keel van Beijing ertoe over het vreemdelingenbeleid te versoepelen. Dat betekent dat Suriname het veel gemakkelijker gaat maken voor etnische Chinezen, Hindostanen uit India en mensen uit IndonesiŽ, om Suriname te betreden. Suriname is dus in bijzondere mate gezwicht voor de druk van Beijing om meer etnische Chinezen naar Suriname te doen reizen. Wij hebben zo het vermoeden dat men de visumregeling tot nader order heeft opgeschort om geld van Beijing los te krijgen. Het noemen van de andere landen, IndonesiŽ en India door minister Badrising, kan gerust gezien worden als icing on the cake om de beslissing Beijing haar zin te geven, te verbloemen. Het gaat in dit geval er echt om China gunstig te stemmen, omdat wij als bedelend land staan te springen om voornamelijk Amerikaanse dollars waar Beijing boko boko over beschikt en het voor dit land klein geld is ons een aalmoes toe te werpen. Met de zogenaamde versoepeling van Badrising zullen er zeker ook nog wat schenkingen komen die voor Beijing chicken feed zijn, maar voor ons enorm veel geld. Uit IndonesiŽ en India hoeven we echt geen stroom immigranten te verwachten, want die hebben niet zo een imperialistische drang als de communistische kliek die het in Beijing voor het zeggen heeft.

 

Suriname heeft met de versoepeling van het toelatingsbeleid ook gelijk getoond geen boodschap te hebben aan een gedegen bevolkingspolitiek op korte termijn. De regering Bouterse heeft helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de natie. Het gaat de paarse kliek alleen maar om overleving en het vullen van de zakken voordat het te laat is. Met gaat gewoon door met verspillen en desnoods met geld van externe krachten. Wanneer het moment van aftreden aangebroken is, zal het voor het volgende kabinet duidelijk worden wat voor ravage er is aangericht.

 

Binnen het kader van een goed functionerende bevolkingspolitiek werkt een overheid aan quota bij de toelating van vreemde staatsburgers en let men er goed op dat er geen sprake kan zijn van het overmatig binnenlaten van een etnische groep. Zaken kunnen namelijk op den duur voor behoorlijke spanningen tussen bepaalde etnische groepen zorgen en vooral als er bij een bepaalde immigrantenpopulatie geen sprake is van assimilatie. De Verenigde Staten van Amerika is als land zo oppermachtig geworden door de inzet van miljoenen immigranten. Ook dit land heeft tijdig ingezien dat een goed immigratiebeleid moest worden opgezet en onderbouwd door een gedegen bevolkingspolitiek. Als we kijken naar ons voormalig moederland aan de Noordzee, dan zien we dat niet lang na de staatkundige onafhankelijkheid Den Haag de visumplicht voor Surinamers heeft ingesteld. Dit deed Den Haag om de stroom vanuit ons land richting Nederland af te remmen. Alleen hier doen we alsof we niet begrijpen hoe het er internationaal toegaat. Maar omdat we ernstig verarmd zijn en thans zelfs tot de bedelaars van deze planeet worden gezien, gooien we de poorten open voor een grootmacht en wel om een aalmoes. Deze regering moet zich heel terecht diep schamen.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 17-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics