Nickerie.Net, dinsdag 16 februari 2016


Ramadhin: “Schade aan reputatie parlement”

Politiek analist Hardeo Ramadhin stoort zich mateloos aan de laatste ontwikkelingen in het parlement. “Volgens hem denken sommige mensen dat als zij aan de macht zijn, zij alles kunnen doen. Men moet toch met een aantal dingen rekening houden, of niet? Al houdt de voorzitter van het parlement niet van de oppositie, moet zij haar werk conform de beschaving doen. De voorzitter is bezig allerlei zaken te verwaarlozen. Het behandelen van moties gebeurde al jaren zo, en nu zoekt de voorzitter een regeling om moties na de begrotingsbehandeling aan de orde te stellen. Als de moties waren behandeld en gemotiveerd, hadden de volksvertegenwoordigers misschien een ander stemgedrag gehad”, stelt Ramadhin. Hiermee zou volgens Ramadhin ook de democratie zegevieren.

“De oppositie zou tenminste de indruk moeten hebben dat haar mening ook telt. De kracht van de democratie zit erin dat men de mening van de oppositie ook meeneemt. De regering hoeft niet altijd met de oppositie eens te zijn.” Ook de oppositie hoeft niet altijd met de regering eens te zijn, maar men kan volgens Ramadhin in een beschaafde samenleving wel naar elkaar luisteren. Volgens Ramadhin brengt deze situatie de reputatie van het parlement veel schade toe. “Zo krijg je geen investeerders in het land. Men kan zeggen dat men geen rechtstaat kan eten, maar investeerders kijken zeker naar de bescherming van de rechten. Deze situatie biedt ons geen zekerheid”, aldus Ramadhin.

Kavish Ganesh

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 16-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics