Nickerie.Net, vrijdag 19 februari 2016


Monetaire reserves verder teruggegleden

Op basis van de meest recente statistieken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is vastgesteld dat Surinames monetaire reserves voor de drieŽndertigste achtereenvolgende maand zijn gedaald, ten opzichte van een maand eerder. In januari 2016 is de totale monetaire reserve met US$ 21 miljoen gedaald van US$ 330 miljoen naar US$ 309 miljoen. De totale monetaire reserve heeft eind januari een saldo, dat nog net niet de helft is van een eerder zelf door de toenmalige governor van de CBvS, Gillmore Hoefdraad, gesteld kritiek punt van US$ 600 miljoen.

De US$ 309 miljoen aan huidige monetaire reserves is, zoals blijkt uit de CBvS statistieken, opgebouwd uit: US$ 198 miljoen foreign currency reserves (deviezenreserve), US$ 63 miljoen aan Special Drawing Rights (bijzondere trekkingsrechten bij het Internationaal Monetair Fonds) en US$ 48 miljoen goud (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped). De IMF-reserve positie heeft sinds december 2015 een saldo van 0. In januari 2015 had deze reserve positie nog een saldo van US$ 8.6 miljoen.

De daling van de totale monetaire reserve is onder andere te wijten aan de daling van de deviezenreserve, welke is gedaald van US$ 222 miljoen naar US$ 198 miljoen. De overige activa in vreemde valuta, welke voornamelijk uit financiŽle instrumenten bestaat, is met US$ 10 miljoen gedaald van US$35 miljoen naar US$ 25 miljoen.

De maand januari kenmerkte zich voor de CBvS als de laatste Ďgovernorlozeí maand, na het vertrek van de huidige minister van FinanciŽn, Gillmore Hoefdraad. Per 1 februari 2016 is Glenn Gersie aangesteld als de nieuwe governor. Na zijn aanstelling kondigde governor Gersie meteen de eerste maatregel aan om de hoge valutakoers(en) tegen te gaan, namelijk het houden van valutaveilingen, waarover gisteravond een informatieavond heeft plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het is de vraag in hoeverre het Gersie-effect de trend van dalende monetaire reserves tegen zal gaan.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 19-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics