Nickerie.Net, zondag 21 februari 2016


Devaluatie en valutaveiling: twee handen op een buik

20.Feb 2016

“Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft voorgesteld om opnieuw de Surinaamse munt zwaar te devalueren. Deze keer op een hogere gefixeerde koers. De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Glenn Gersie, deelt op vragen van journalisten mee dat hij tegen een nieuwe devaluatie is.

De verwarring zou groot zijn en de economie zou in de war raken.” Het voorstel van de IMF is een ‘harde landing’ voor de Surinaamse economie, oftewel een doom-and gloom scenario. De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, heeft besloten om valutaveiling te houden. De wisselkoers voor de US dollar zal door vraag en aanbod worden bepaald. Het besluit van de CBvS is een ‘zachte landing’ voor de Surinaamse economie, oftewel een verkapte devaluatie.

De geschiedenis is zich aan het herhalen. Valutaveiling werd in 1992 geďntroduceerd onder de toenmalige bankpresident Henk Goedschalk. Over de valutaveiling zegt de econoom en jurist Guillermo Samson terecht het volgende: “Volgens critici is het grote probleem in het land de corruptie. Zolang de corruptie zich manifesteert, en het land geen deviezen heeft, zal het stabiliseren van de koers onmogelijk zijn.”

Noot: op 18/2/2016 heeft de regering van Venezuela aangekondigd de complexe wisselkoers te zullen vereenvoudigen. Voor voedsel en medicijnen wordt er een officiële koers gehanteerd. Nu zal deze vaste koers samengaan met een zwevende. Ook bij de aangekondigde wekelijkse valutaveiling door de Centrale Bank van Suriname zal er sprake zijn van een zwevende koers.

Ahmad Jhawnie

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 17-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics