Nickerie.Net, woensdag 02 maart 2016


Actiegroep binnen Cricket Bond Nickerie (CBN) benoemt voorlopig bestuur

Binnen de Cricket Bond Nickerie (CBN) is er een actiegroep geproclameerd onder leiding van Dilip Goedar. Diverse leden zijn ontevreden over de gang van zaken. De actiegroep geeft het bestuur onder voorzitterschap van Nirmal Badloe twee maanden de tijd om lopende zaken af te ronden. In het voorlopige bestuur hebben verder zitting Jayant Karaya (secretaris), Hazratalie Boedhsingh (penningmeester) en nog vier commissarissen. Binnen zestig dagen moet het bestuur Badloe de lopende competitie afwerken, een financieel- en een jaarverslag presenteren.

Trekker van de ontevreden groep is Mohamed Bakas. Hij vindt dat het CBN-bestuur onwettig handelt omdat volgens de statuten er elk jaar een verkiezing moet worden gehouden. Er is in geen jaren een bestuursverkiezing gehouden. De laatste algemene ledenvergadering is gehouden op 23 oktober 2015. De notulen zijn pas op 23 februari gepresenteerd. Deze zijn niet gearresteerd en zijn volgens de actiegroep ongeldig.

Badloe om commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de groep een onwettige vergadering heeft gehouden, omdat volgens de statuten ten minste vijftien leden of twee bestuursleden een vergadering kunnen aanvragen. De actiegroep had vijf handtekeningen verzameld, maar die waren van spelers die de verenigingen niet mochten vertegenwoordigen.

Op de vraag waarom Badloe een ledenvergadering heeft uitgeschreven op dezelfde datum en tijd waarop de actiegroep bijeenkwam, zegt hij dat de voorzitter bevoegd is te allen tijde een vergadering uit te schrijven. Bij de actiegroep waren vier verenigingen te weten UCC, RCC, Flamingo en Jai Hanoeman vertegenwoordigd en nog vertegenwoordigers van vier ploegen die niet actief deelnemen aan de competitie. Volgens Badloe was zijn ledenvergadering ook goed bezocht. Zeven van de negen besturen van de verenigingen waren aanwezig. Badloe meldt dat tegen eind maart er wel een bestuursverkiezing gepland is.

Edgar van Genderen

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 02-03-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics