Nickerie.Net, dinsdag 22 maart 2016


Volgens cijfers 2012-2013: jaarlijks 600 zelfmoordpogingen in Suriname

Jaarlijks melden zich bij de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenuis Paramaribo meer dan 600 personen aan die een poging tot suicide hebben gedaan. Er is nog steeds een toenemende trend van het aantal zelfmoordgevallen. 68%, ongeveer tweederde deel, van de slachtoffers heeft suicide gepleegd door de inname van pesticiden waarvan grammoxone de bekendste is.

Jaarlijks melden zich bij de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenuis Paramaribo meer dan 600 personen aan die een poging tot suicide hebben gedaan. Er is nog steeds een toenemende trend van het aantal zelfmoordgevallen. 68%, ongeveer tweederde deel, van de slachtoffers heeft suicide gepleegd door de inname van pesticiden waarvan grammoxone de bekendste is.

23% stapte op eigen initiatief door verhanging uit het leven. Van alle suicidegevallen is 70% man. De meeste gevallen doen zich voor tussen 25-45 jaar, maar ook kinderen tussen 10-14 jaar en ook mensen boven 70 jaar behoren tot de groep. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 38 jaar. Deze gegevens zijn ontleend aan de mortaliteitsdata over 2012 en 2013 die eind januari 2016 zijn uitgekomen.

Voorzitter van het Mind Console Centre van de Stichting Swarnapath Widya Punwasi zegt desgevraagd dat problemen in de relationele sfeer de meest voorkomende oorzaak lijken te zijn, echter zijn er nog geen cijfers die dat kunnen staven.

Punwasi is tevens lid van het Wetenschappelijk Comite ter preventie van suicide in Suriname. Dat orgaan doet onderzoek over en werkt aan een Nationaal Beleidsplan voor Suicide preventie. Ze merkt op dat de meeste gevallen van zelfmoord zich voordoen in de districten Paramaribo en Wanica. In 2012 waren dat 96 van de 145 gevallen en in 2013 waren dat 77 van de 133 gevallen. In die districten wonen ook de meeste mensen. In Nickerie waren dat voor 2012 en 2013 respectievelijk 18 en 10 zelfmoordgevallen.

Volgens Punwasi gaat depressie vaak vooraf aan suicide. “Vaak wil men niet dood, maar men ziet geen oplossing voor een bestaand probleem waar men niet mee kan leven.” Punwasi adviseert mensen om bij problemen niet te denken aan zelfmoord, maar om gebruik te makern van begeleidingsmogelijkheden via hun huisarts. Die kan doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. Het gaat om het bespreekbaar maken van de situatie. Mensen moeten volgens haar vroegtijdig aan de bel trekken om ellende te voorkomen.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 22-03-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics