Nickerie.Net, zaterdag 26 maart 2016


Hoge zwarte marktkoers blijft overeind

26-03- 2016

De zwarte marktkoers van de US$ blijft overeind. Er wordt vanuit verschillende hoeken, van de cambiohoudersvereniging tot de minister van Financiën, aangegeven dat een ieder zich moet houden aan de op de valutaveiling vastgestelde koers van SRD 5,16 (5.158) per US$. Uit de praktijksituatie is echter duidelijk te merken dat officiële wisselkantoren zich ook niet houden aan de regels. Na de veiling is de US$ bij bepaalde wisselkantoren voor rond de SRD 5.35 tot 5.45 te vinden. Dit is duidelijk in tegenstelling tot het doel van de valutaveiling. Bepaalde cambio’s kopen op voor SRD 5,15, maar krijgen geen valuta aangeboden. Illegale cambio’s in Commewijne bijvoorbeeld kopen dollars op voor SRD 5.35. Gezien dit voor verkopers aantrekkelijker is, gaat men liever naar de illegale opkopers.

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Klein en Middelgrote Ondernemers in Suriname (Akmos), ziet dat de vraag naar vreemde valuta blijft stijgen. Volksvertegenwoordiger Dew Shaman meent dat deze praktijksituatie duidelijk aangeeft dat er geen goede behoefteanalyse is gemaakt door de Centrale Bank van Suriname. “Je moet weten hoeveel dollars de samenleving dagelijks nodig heeft. Als men dat niet weet en gewoon een bepaald bedrag zal veilen, krijg je nog steeds speculatie op de markt”, stelt Sharman. Veronderstellende dat de veilingen volgende week doorgaan en het aanbod op een bepaald moment minder wordt, wordt de discrepantie tussen behoefte en aanbod nog groter. Dit zal volgens Sharman maken dat de koersen bij de cambio’s verder omhoog zullen gaan.

Bij de commerciële banken kan de kleine ondernemer geen kleine bedragen aan dollars meer kopen. Met de valutaveiling is de kleine ondernemer, die bijvoorbeeld US$10.000 nodig heeft, niet geholpen. De meeste mensen zoeken naar kleine bedragen. Alleen de mensen die zich inschrijven en meedoen aan de valutaveiling kunnen tegen de bankkoers kopen. “De rest van de mensen gaat gewoon richting de zwarte markt. Vandaar dat het verschil zo hoog is”, stelt Binda. Anders geformuleerd kan worden gesteld dat degene die niet heeft kunnen meedoen aan de valutaveiling voor zijn behoefte nog steeds druk zal uitoefenen op de valutamarkt.

De valutabehoefte per week is volgens Binda rond de US$ 25 miljoen. Het is naar zijn mening dus duidelijk te begrijpen dat de honger nog steeds niet gestild is. “Ik weet niet wat met de olieprijzen zal gebeuren. Handel en Industrie (HI) kan hier niet veel in bepalen, omdat de importeurs ook vreemde valuta van de valutaveiling opkopen. De medicamentenimporteur doet ook mee aan de veiling. Bij medicamenten bijvoorbeeld zijn er verschillende importeurs. Doordat de ene duur heeft betaald vanwege zijn hoog aanbod, zal er een oneerlijke concurrentiepositie ontstaan ten opzichte van degene die minder heeft geboden. Je krijgt straks dat medicijnen ook gaan verschillen in prijs. HI kan ook niet met een prijszetting komen. Men kan de mensen niet dwingen om op basis van het gewogen gemiddelde van SRD 5,16 prijzen van goederen te bepalen, terwijl de ondernemer meer zou hebben geboden”, aldus Binda.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 26-03-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics