Nickerie.Net, zondag 03 april 2016


Rekenkamer bevestigt enorme toename ambtenaren

De Rekenkamer bevestigt in het jaarverslag 2015 dat afgelopen jaar een groot aantal mensen in tijdelijke dienst is genomen als ambtenaar. Het gaat om 4.822 personen. Bij controle van de beschikkingen bleek dat 52,3% tekortkomingen had. Bij 171 was er geen geboortedatum opgenomen. 1525 personen hadden geen geneeskundige verklaring. Bij 826 personen stond niet vermeld waarom zij in tijdelijke dienst zijn genomen.

Binnenlandse Zaken heeft het afgelopen jaar 1082 personen (22,8%) in tijdelijke dienst genomen. Bij Regionale Ontwikkeling kwamen er 1052 ambtenaren (21,8%) bij. De stijging bij Justitie & Politie is 10,9% en bij Sociale Zaken en Volkshuisvesting 9,8%.

Van het aangetrokken personeel in overheidsdienst is 62% lager kader, 33,8% behoort tot het middenkader. Het aantal aangestelde personen dat gerekend kan worden tot hoger kader is 3,8%. Het meeste hoger kader personeel (66) is aangetrokken door het ministerie van Volksgezondheid.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 03-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics