Nickerie.Net, zondag 10 april 2016


Santokhi: Regering is regie over het land kwijt

VHP-voorzitter Chan Santokhi constateert dat de regering de regie over het land kwijt is. Er is nog steeds geen financieel crisisplan. In De Nationale Assemblee wordt onsamenhangende gelegenheidswetgeving ingediend om inkomsten te verhogen, zonder dat er een goede voorbereiding is. "In crisistijd heb je crisismaatregelen, crisismanagement en crisisleiderschap nodig, en dat heeft deze regering niet!," zegt Santokhi in een interview met Starnieuws.

"Ik denk dat het experiment van valutaveiling mislukt is, omdat de koers niet stabiliseert, en dat men de valutaveiling zal afbouwen, en geleidelijk aan naar het Internationaal Monetair Fonds gaat. Dat zal een heel zware pil zijn voor de samenleving. Bovendien ontbreekt het ernstig aan vertrouwen in deze regering," stelt Santokhi.

De VHP-voorman zegt dat de regering haar falen niet erkent en steeds een zondebok klaar heeft, zolang zij maar de schuld niet krijgt. "In de samenleving moet de indruk ontstaan dat de regering heel hard haar best doet, en liefst dag en nacht werkt, maar anderen laten het mislukken. Niets is minder waar. In tien maanden tijd kan men nog geen crisisplan opstellen. Tien maanden heeft men nodig om de Sociaal Economische Raad te installeren.

De VHP-voorzitter verwijst naar de opmerking van vicepresident Ashwin Adhin gemaakt in De Nationale Assemblee. Volgens Adhin is het moeilijk om in crisistijd plannen te maken. Volgens Santokhi is de regering bezig met veel amateuristische experimenten om de koers te stabiliseren. Adviezen van het Financieel Economisch Platform (FEP) heeft de president terzijde geschoven en verkeerde voorstellen van ondeskundigen overgenomen en uitgevoerd.

"Als de regering het niet kan, dan moet zij haar politiek mandaat teruggeven, omdat er voldoende alternatief is in politiek Suriname. Er zijn in Suriname betere politici en veel deskundigen buiten de regering, die het land kunnen redden en het land beter kunnen besturen. De VHP is al begonnen het politieke veld te informeren en als voorzitter ben ik elke dag bezig met besprekingen met groepen in de samenleving en met deskundigen. Er is al een team aangewezen om het crisisplan te schrijven; we gaan voor een nationaal reddingsplan voor Suriname, er is nog redding en hoop voor Suriname", benadrukt Santokhi.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 08-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics