Nickerie.Net, dinsdag 12 april 2016


Goedschalk wil RGD-gebouwen verpanden

Written by: De West 2016/04/11

ASP – De voorzitter van het stichtingsbestuur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) John Goedschalk, wil de gebouwen van de RGD verpanden voor een bedrag van minimaal SRD 10 miljoen. Toen de ex-directeur, Maaltie Sardjoe, weigerde haar handtekening te plaatsen voor goedkeuring werd zij door het bestuur voorgedragen om ontheven te worden. Dit blijkt uit stukken waarop ASP de hand heeft weten te leggen.

Goedschalk wil RGD-gebouwen verpandenIn een brief sommeert Goedschalk de toenmalige directeur om een lening bij de lokale banken, bij voorkeur de DSB Bank aan te gaan voor een bedrag van minimaal SRD 10 miljoen. ‘De overeenkomst zal als volgt moeten inhouden: Aan de RGD een krediet te verstrekken van minimaal SRD 10 miljoen. De vorm van kredietverstrekking is een rekening-courant faciliteit. In ruil daarvoor zal de RGD als dekking het volgende geven: contante middelen, eventuele uitstaande recu’s en eventuele taxatierapporten van RGD gebouwen’, aldus vermeld in de brief.

Tot slot eist Goedschalk in een schrijven dat de overeenkomst zo veel als mogelijk neutraal wordt aangegaan, met dien verstande dat de kredietrente overeenkomt met de beleggingsrente.

De brief dateert van oktober. Vanaf oktober drong Goedschalk bij Sardjoe aan de brief te ondertekenen, zij weigerde dit echter. Goedschalk om een reactie gevraagd, zegt dat het gaat om een voorstel om een hypotheek te nemen. “Dat is toch normaal”?, reageert Goedschalk alsvolgt. Volgens hem heeft hij aan de leiding een voorstel gedaan, om zo uit de financiële problemen te komen. Door het uitblijven van de subsidies vanuit de regering, ziet hij geen andere oplossing dan een hypotheek te nemen, zodat de bedrijfsvoering kan worden gecontinueerd. Volgens de voorzitter van het stichtingsbestuur is er totaal niets aan de hand en weet de minister van Volksgezondheid Patrick Pengel wel hierover. “Het is maar een voorstel”, aldus Goedschalk in zijn reactie. In de brief zegt Goedschalk echter dat er reeds een besluit is genomen om de lening aan te gaan.

Personeelsleden binnen de RGD zijn niet tevreden over de acties van het stichtingsbestuur en zijn bang dat de nieuwe leiding niet in staat zal zijn de RGD draaiende te houden, omdat er veel aan nepotisme wordt gedaan. Sinds het nieuwe stichtingsbestuur is aangetreden onder Bouterse I, hebben bestuursleden zichzelf gezegend met hoge salarissen en doen gunningen aan vrienden en familie. Het bestuur heeft steeds bemoeid met het beleid van de leiding, terwijl het zijn taak is om controle uit te oefenen op het beleid dat al wordt uitgestippeld vanuit het ministerie van Volksgezondheid.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West 13-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics