Nickerie.Net, maandag 18 april 2016


Krishna Mathoera: “Silos heeft vakjargon coalitieregering aangenomen”

De opmerking van Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos, alsof de criminaliteit vanuit een bepaald hoek opzettelijk aangestuurd wordt om de regering ten val te brengen, is volgens assembleelid en ex-politiecommissaris Krishna Mathoera een zeer ludieke uitspraak. “Het is gewoon een belachelijke uitspraak. Ik moet zeggen dat de minister het vakjargon van de coalitieregering heeft aangenomen”, zegt de volksvertegenwoordiger aan Dagblad Suriname. Volgens Mathoera is een minister van Justitie en Politie een gezaghebbende autoriteit waar zowel in binnen- als buitenland naar wordt geluisterd. “Ik vraag me af van waar zij dit haalt. Mijn ervaring is dat ‘intelligence informatie’ soms ruwe informatie is. Wanneer zij die informatie heeft geanalyseerd en zij vindt dat het noodzakelijk is om het met het publiek te delen, betekent het dat zij harde informatie heeft. Als het inderdaad uit een bepaalde hoek gedirigeerd wordt, moet zij dan optreden tegen die groep.” Mathoera vindt dat de minister geen paniek moet zaaien in de samenleving door zulke uitspraken te doen. Van een minister wordt volgens haar verwacht dat zij niet zomaar uitspraken doet, maar dat haar uitspraken onderbouwd moeten zijn met feiten en omstandigheden.

Wat doet ze?

Mathoera vraagt zich af wat de bewindsvrouw precies doet om de criminaliteit tot beheersbare proporties te brengen. In vergelijking met 2015 zijn gekwalificeerde diefstallen toegenomen met 15,9%, terwijl inbraken zijn toegenomen met 15,5%. Berovingen zijn toegenomen met 5,6%. Diefstallen uit auto’s zijn gestegen met 23,02% en de diefstallen van bromfietsen zijn schrikbarend toegenomen met 40%. Dit alles blijkt uit cijfers over het 1ste kwartaal van het jaar 2015/2016 van het Korps Politie Suriname. “Het is mooi om dingen te zeggen, maar ik denk juist dat je van een minister van Justitie en Politie moet verwachten dat zij keihard optreedt en niet gewoon losse uitspraken doet. Ik praat veel met mensen en kom veel tussen mensen. Wat mij duidelijk is opgevallen, is dat de criminaliteit is toegenomen. Niet alleen de berovingen en inbraken, maar we zien ook veel zedenmisdrijven. Door stress is ook opmerkelijk dat mensen veel meer geweld gebruiken en veel meer gevallen van zelfmoord voorkomen.” Mathoera merkt op dat gevallen van stress en geweld de laatste tijd aan het toenemen zijn. Dit komt volgens haar om het feit dat de leefsituatie in het land totaal verslechterd is.

Oplossing werkomstandigheden politie nodig

Volgens de parlementariër is er een dringende oplossing nodig voor de slechte werkomstandigheden van de politie. Vanwege haar achtergrond heeft Mathoera veel contact met politieambtenaren. “Wat doet zij om de werkomstandigheden van de politie te verbeteren? Twee airco’s voor de Centrale Meldkamer gaat het probleem eventjes oplossen, maar het probleem is veel groter. In de afgelopen periode merk je dat ze weinig middelen krijgen om hun auto’s rijdend te houden en er is een tekort aan toiletpapier en schrijfgerei. Wat het nog erger maakt, is dat de mensen steeds opgedragen worden om onder die slechte omstandigheden te blijven werken.”

“Tekort aan geld?

Dan maar prioriteiten stellen” Mathoera benadrukt dat de samenleving geen boodschap heeft aan het clichéverhaal van ‘er is geen geld’. Volgens de politica moest de minister reeds tijdens een inventarisatie bij haar aantreden hebben moeten weten dat er weinig geld was. “Dan moet ze niet aan de samenleving komen zeggen: ik ben minister van Justitie en Politie en ik heb geen geld. De minister moet juist zeggen dat er een begroting is goedgekeurd van bijna SRD 5 miljard. Laat zij prioriteiten stellen door geen dure Prado aan te schaffen, omdat een minister ook in een kleine Corrolla kan rijden. Dan kan de samenleving tenminste rustig ’s avonds slapen”, aldus Mathoera.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 18-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics