Nickerie.Net, woensdag 20 april 2016


Mahinder Jogi: “Die ‘tjapraha’ Ingiboi zal alles vernietigen”

“Deze mannen zijn niet gemaakt om op te bouwen, omdat de geschiedenis zich steeds herhaalt wanneer Desi Bouterse aan het bewind is. Bouterse geeft steeds invulling aan zijn cultuur door aan roofbouw te doen op de staatskas. Die tjapraha (vernietiger, red.) ‘Ingiboi’ zal alles vernietigen”, stelt assembleelid Mahinder Jogi tegenover Dagblad Suriname. Volgens Jogi is vanaf 1980 bij elke paarse regering systematisch roofbouw op alle bezittingen van de staat gepleegd. “Toen ik de president afgelopen vrijdag vroeg hoe hij het land nu op spoor zal brengen met de USD 900 miljoen van het IMF, terwijl hij in de afgelopen vijf jaar daartoe met USD 3.8 miljard niet in staat was, heeft het staatshoofd wederom geen zinnig antwoord gegeven. Ook op de vraag ‘pe a moni de?’ had hij geen antwoord. Bouterse heeft nooit ontwikkeling gebracht, de NDP heeft nooit ontwikkeling gebracht.” Volgens de parlementariër is het meer dan duidelijk dat de samenleving de economische malaise in het land in haar zak voelt. “Deng firi eng in deng saka, president!” Dit is waarom hij ervan overtuigd is dat de samenleving de beste stappen zal ondernemen. De politicus zegt het goed te vinden dat Bouterse nu zelf wordt geconfronteerd met de ‘rotzooi’ die hij tijdens deze twee regeerperioden gecreëerd heeft. “Vooralsnog heeft Bouterse de ruimte om zijn rotzooi op te ruimen”, aldus Jogi.

“Die ‘tjapraha’ Ingiboi zal alles vernietigen”“Die ‘tjapraha’ Ingiboi zal alles vernietigen”

“Ik had verwacht dat hij zijn rotzooi zelf zou opruimen”

Jogi zegt dat hij verwacht had dat het staatshoofd zijn gemaakte ‘rotzooi’ zelf zou opruimen, nadat hij in 2015 voor de tweede keer mandaat kreeg om te gaan regeren. Het verbaast hem niet dat dit het staatshoofd niet is gelukt, omdat het altijd een Frontregering is geweest, die het opruimwerk heeft gedaan. “In 1987 heeft het Front de rotzooi van de NDP opgeruimd. Na de telefooncoup van 1990 hebben wij weer gewonnen en het aanpassingsprogramma, dat toen moest komen, was het resultaat van het verwoestende beleid dat de NDP gevoerd had. Toen moest weer het Front tussen 1991 en 1996 rotzooi van de paarse groep gaan opruimen en het land sociaaleconomisch en maatschappelijk weer op spoor brengen. In 1996 tot 2000 kreeg je een overloop van mensen en is er weer een bijzondere ravage aangericht aan het land. Een ravage die tien jaren gekost heeft om op te ruimen. Het volk heeft in 2010 een keus gemaakt en op basis van die keus is Bouterse aan de macht gekomen. Het volk heeft nooit mandaat gegeven aan de NDP om alleen te regeren. Dat is nooit gebeurd, ook niet in 2015. Bouterse is een tjapraha (vernietiger, red.), elke NDP-regering heeft ‘ge-tjaprhawe’ (vernietigd), roofbouw gepleegd. Het is een deel van de cultuur die de president herbergt”, aldus Jogi.

“Telesur wordt in gevaar gebracht”

Jogi maakt zich nog steeds druk met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur). De president heeft volgens hem afgelopen vrijdag toegegeven dat gelden van het staatsbedrijf worden gebruikt om de uitgaven van de regering te financieren. Dit ziet hij als zorgwekkend, omdat hetzelfde gedrag in de jaren negentig vertoond is met Staatsolie. Jogi heeft gevraagd aan het staatshoofd of het waar is dat van Telesur USD 20 miljoen geleend is voor de valutaveiling. Ook zou Telesur USD 115 miljoen lenen in China van firma Huawei. Hiervan zou USD 35 miljoen aan de overheid geleend worden. Ook zou er door de regering een voorschot genomen zijn bij Telesur van USD 15 miljoen.

President Bouterse legde uit dat staatsbedrijven deel uitmaken van de overheid. Wanneer een bedrijf in problemen komt en bepaalde rekeningen niet kan betalen, komt de overheid ook in. Dit is om te voorkomen dat het bedrijf in diskrediet komt. Zo moet het bedrijf ook een bijdrage leveren wanneer de Staat krap zit. Bouterse zei niet te weten of het geld dat Telesur zou lenen aan de Staat, al in orde is. Hij bevestigde dat hier sprake van is. Jogi geeft aan dat de president niets ontkend heeft van wat hij in het parlement heeft gevraagd. Hij vreest dat er meer adders onder het gras liggen.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS /Fos Network 20-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics