Nickerie.Net, donderdag 21 april 2016


Niet MIJN VADER!

Mijn collega’s Sharda en Giwani hebben mij zo een beetje het gras al voor de voeten weggemaaid met hun commentaar over de recente persconferentie van de president. Althans hun commentaar over een paar zaken die door de president naar voren zijn gebracht. Moreel kom ik er niet onderuit. Je zal je afvragen waarom. Wel, om meer dan één reden, maar ik zal het bij slechts eentje houden.

Ik zat midden in de persconferentie en hoorde de president daar iets debiteren waar ik het totaal niet mee eens ben. Hij maakte de kapitale fout om Surinaamse vaders neer te zetten als onverantwoordelijke figuren, mannen die beloften doen aan hun kinderen en gezin maar die niet nakomen. Toen de president de denigrerende opmerking maakte over 'Surinaamse vaders, die niet hebben gespaard voor slechte tijden', althans woorden van gelijke strekking, keek ik naar zijn aanwezige adviseurs en ministers om te zien wie uit protest tegen die uitspraak als eerste weg zou lopen.

Helaas bleven ze allemaal zitten. Ik ben er heilig van overtuigd dat daar enkele goede, verantwoordelijke vaders zaten. Ik vroeg me af of de president het over zichzelf had of over zijn vader sprak. In elk geval had hij het niet over MIJN VADER, Hendrik, en tientallen duizenden andere goede en verantwoordelijke Surinaamse vaders. Ter plekke opmerkingen maken over de onjuistheid van de beweringen van de president had voor mij op dat moment geen enkele zin. Ik wilde niet het risico lopen dat hij met een quasi-onverschillig antwoord of een sarcastische- of ludieke opmerking hem eigen het accent zou verleggen. Daarom doe ik het hier in deze kolommen.

MIJN VADER had een redelijk goede baan bij de Suralco toen hij in 1966 begon met het stichten van zijn gezin en alle verantwoordelijkheden die daarbij hoorden plichtsgetrouw op zich nam. In 1974 deed hij de overstap naar de overheid en hij werd ambtenaar. We waren niet rijk, maar we pinaarden ook niet. Met z'n lantisalaris kon m'n moeder ruim inkopen doen - toen bij Baynatsah Surpermarket of bij HOLA - en er bleef genoeg over om andere dingen te doen. Tot februari 1980! Een andere vader, nu president van Suriname, besloot met wapens in de hand de toenmalige regering af te zetten. Toen begon de ellende voor MIJN VADER en vele andere verantwoordelijke vaders.

MIJN VADER ging verder studeren en was uiteindelijk behalve ambtenaar 's morgens, in de middag en avond leraar op de technische school zodat hij meer kon verdienen, zijn vaderlijke verplichtingen kon nakomen en voorkomen dat zijn gezin verhongerde. Maar die andere vader van februari 1980, scheen hem dat niet te gunnen, want zijn beleid werd slechter en slechter en de economie van het land hield daarmee gelijke tred. MIJN VADER ging nog harder werken voor zijn gezin. We gingen planten op zijn perceel te Leidingen - mais, watermeloen, amsoi- voor eigen gebruik en het overschot werd verkocht. We kweekten ook varkens en hadden het goed.

MIJN VADER begon toen een zeepfabriekje dat goed draaide en we hadden het nog beter. Maar ook dat gunde die vader van februari 1980 MIJN VADER niet. Hij raakte verwikkeld in een zinloze 'Binnenlandse Oorlog' die de palmoliefabriek te Victoria waar MIJN VADER vetzuur haalde voor zijn zeepfabriekje vernietigde. Op den duur was er helemaal geen vetzuur meer en de zeepfabriek werd opgedoekt. Uiteindelijk ging MIJN VADER met pensioen en kon hij het rustiger aan doen. Zijn acht kinderen waren intussen volwassen en door zijn onbaatzuchtige toewijding en plichtsbesef goed op hun pootjes terechtgekomen.

Daarom bij deze BIG UP 'Baas Cai' en alle andere echte en verantwoordelijke Surinaamse vaders, want nu weer geeft die ene vader van februari 1980 jullie problemen.

ivancairo@yahoo.com

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 20-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics